Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Εμβολιασμό- Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

«Ενημερώσου… είναι μεταδοτικό» - Εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον εμβολιασμό

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία σχεδίασε και υλοποίησε την εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τους εμβολιασμούς«Ενημερώσου… είναι μεταδοτικό» (www.vaccines.e-child.gr) για να υποστηρίξει την επικοινωνία των παιδιάτρων με τους γονείς σχετικά με τα εμβόλια και να προσφέρει στους γονείς έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τους εμβολιασμούς. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η διατήρηση της υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της εταιρείας μας και εφαρμόστηκε σε τρία στάδια. Ξεκίνησε με τη διεξαγωγή δύο ερευνών αγοράς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο ’14, αφενός σε κοινό γονέων προκειμένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους σχετικά με τον παιδικό εμβολιασμό, και αφετέρου σε κοινό Παιδιάτρων, προκειμένου να διερευνηθούν ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία τους με τους γονείς για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών. Έτσι, εντοπίστηκε από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, η ανάγκη για δημιουργία μιας έγκυρης πηγής πληροφόρησης από όπου οι γονείς θα ενημερώνονται σχετικά με τους εμβολιασμούς.  Το Δεκέμβριο του 2014 εγκαινιάστηκε ο δικτυακός τόπος “Ενημερώσου... είναι μεταδοτικό” (vaccines.e-child.gr), ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά εργαλείων που θα βοηθήσουν τους παιδίατρους να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τους γονείς σχετικά με τους εμβολιασμούς.

Ο ιστότοπος της εκστρατείας, παρέχει επίσης πληροφορίες προς τους γονείς σχετικά με την ασφάλεια και τα οφέλη του εμβολιασμού. Οι επισκέπτες θα βρουν ενημερωτικά έντυπαγια νοσήματα που προλαμβάνονται με τα εμβόλια, ειδικά για γονείς ή παιδίατρους, συστάσεις σχετικά με τους εμβολιασμούς, χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών και χρήσιμες συμβουλές.

Η καμπάνια “Ενημερώσου… είναι μεταδοτικό” κατέλαβε την 3η θέση ανάμεσα σε 49 άλλες συμμετοχές, στο διεθνή διαγωνισμό Regional Medical Excellence Awards 2014, όπου διαγωνίστηκε στην κατηγορία “Excellence in HCP Engagement”.