Γιατροί Καρδιάς

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Η Οργάνωση «Γιατροί Καρδιάς» ιδρύθηκε το έτος 2001 από δέκα ελληνικές οικογένειες. Φέρει τη συμβολική ονομασία «Γιατροί Καρδιάς» για να εκφράσει το συναίσθημα της αγνής και ανιδιοτελούς αγάπης των ανθρώπων προς όλους και ειδικότερα προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Πολλά ιδρυτικά μέλη των «Γιατρών Καρδιάς» πραγματοποίησαν, ως ομάδα, σειρά από ανθρωπιστικές αποστολές κατά την περίοδο 1998-2001, καθώς και παλαιότερα - ήδη από τα χρόνια του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία. Η οργάνωση έχει πραγματοποιήσει ως σήμερα πάνω από 850 αποστολές σε περισσότερες από 65 χώρες του κόσμου που βρέθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι «Γιατροί Καρδιάς» δεν απασχολούν προσωπικό και βασίζονται αποκλειστικά στην εθελοντική συνεισφορά των μελών και των φίλων της οργάνωσης, οι οποίοι καλύπτουν και τα έξοδα λειτουργίας

Οι σκοποί της οργάνωσης

  • Δωρεάν προσφορά ιατρικών υπηρεσιών και φαρμάκων σε ολόκληρο τον πλανήτη                     
  • Δωρεάν διανομή τροφίμων σε πληθυσμούς που δοκιμάζονται από έλλειψη τροφίμων και κακουχίες
  • Δωρεάν χορήγηση ρουχισμού και εξοπλισμού σε ανθρώπους που στερούνται
  • Φροντίδα για εξεύρεση πόρων για την ανέγερση, συντήρηση και εξοπλισμό υποδομών υγειονομικής φροντίδας αλλά και για τη μόρφωση και φροντίδα των παιδιών
  • Υποβολή προτάσεων αλλά και βοήθειας προς το κράτος για τη λήψη μέτρων εκτέλεσης έργων που έχουν σχέση με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

 

Η εταιρεία μας προσέφερε στην ανθρωπιστική οργάνωση οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη μέρους των δαπανών που απαιτούνται για τη στήριξη φτωχών οικογενειών στο Πέραμα και σε άλλες περιοχές της Αττικής και της χώρας μας γενικότερα.

Οι Γιατροί Καρδιάς χορηγούν σε οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στο Πέραμα είδη πρώτης ανάγκης όπως ρούχα, τρόφιμα, είδη καθαριότητας, υλικά θέρμανσης, φάρμακα ενώ πραγματοποιεί εμβολιασμούς σε παιδιά της περιοχής κάθε μήνα. Ενισχύει επίσης άπορες οικογένειες από τη Σαλαμίνα, την Δραπετσώνα, την Κοκκινιά και τις γειτονικές περιοχές. Χορηγεί τρόφιμα σε οικογένειες στην Λυκόβρυση Αττικής στις οποίες και οι δύο γονείς είναι άνεργοι χωρίς εισοδήματα. 

Η Οργάνωση επίσης μεριμνά για την πληρωμή λογαριασμών ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τη συνοχή των φτωχών οικογενειών. Μεσολαβεί για  επανασυνδέσεις στο δίκτυο του νερού και του ρεύματος, πληρώνει λογαριασμούς στο κυλικείο των σχολείων των παιδιών, σε περιπτώσεις που οι γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο επειδή οφείλουν χρήματα στο κυλικείο.