Υποστήριξη Κοινωνικών Δράσεων

Η εταιρεία μας, πιστή στις αξίες της κοινωνικής προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, αναπτύσσει κοινωνικές δράσεις παγκοσμίως, βοηθώντας τις τοπικές κοινότητες και συνεισφέροντας με στοχευμένες ενέργειες και προγράμματα που στόχο έχουν να ανακουφίσουν τις πληθυσμιακές ομάδες που χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Επιπλέον, πραγματοποιούμε φιλανθρωπικές δωρεές σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος των δωρεών μας στην κοινότητα είναι η ενίσχυση της επιμόρφωσης για την υγεία και η αύξηση της πρόσβασης σε φάρμακα και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Επικεντρώνουμε την υποστήριξή μας εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει δυναμική αξιοποίησης των πόρων μας, πάντοτε κατά τρόπο συνεπή προς τις αξίες μας.

Προωθούμε τη διαφάνεια σχετικά με τις φιλανθρωπικές μας δωρεές και γνωστοποιούμε τα παγκόσμια μεγέθη στον Ετήσιο Απολογισμό και στον Απολογισμό Εταιρικής Ευθύνης.

Στην Ελλάδα, σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων, η GSK δεν θα μπορούσε παρά να έχει ενεργή συμμετοχή σε δράσεις που ενισχύουν το κοινωνικό σύνολο με κάθε δυνατό τρόπο. Ως ελάχιστη συνεισφορά στην κοινωνία μας, προσφέρουμε στήριξη και ενίσχυση σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά και οι έφηβοι που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, ενισχύουμε εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με χρόνιες παθήσεις όπως αυτές του αναπνευστικού, συνεισφέρουμε στην κατασκευή πνευμόνων πρασίνου στις μεγάλες ελληνικές πόλεις και στηρίζουμε φιλανθρωπικές οργανώσεις με σημαντική εθελοντική δράση, όπως η ΦΛΟΓΑ και οι Γιατροί Καρδιάς.

 

Ως εταιρεία, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε δράσεις που προάγουν τη δημόσια υγεία. Ενδεικτικά, μέσα στο 2014 υποστηρίξαμε το έργο των παρακάτω οργανώσεων:

  • Φλόγα- Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια
  • Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής "ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ"
  • Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος
  • Σύλλογος Διδασκόντων & Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου Κρήτης
  • Μαζί για την Εφηβική Υγεία
  • Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
  • Γιατροί Καρδιάς

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για τις πρόσφατες σημαντικές δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς της εταιρείας μας στην Ελλάδα.