Ερευνητικές Πρακτικές

Η επένδυση στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και φροντίζουμε να διεξάγουμε τις έρευνές μας με υψηλά δεοντολογικά και ποιοτικά πρότυπα σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Είτε πρόκειται για την ασφάλεια των ασθενών κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής, είτε για μια αναγκαία έρευνα σε ζώα, εφαρμόζουμε πάντα αναγνωρισμένα πρότυπα και τις αρχές της ορθής ιατρικής επιστήμης, της ακεραιότητας, της δεοντολογίας και της νομοθεσίας.

Σκοπός μας είναι να αντιμετωπίζουμε τυχόν προβληματισμούς όντες ειλικρινείς για τις έρευνές μας και διατηρώντας τακτικές επαφές με ακαδημαϊκούς επιστήμονες, ρυθμιστικές αρχές, κυβερνητικούς παράγοντες που διαμορφώνουν πολιτική και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).

Η διαφάνεια στην έρευνά μας

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να αναφέρουμε παγκοσμίως τα αποτελέσματα των κλινικών ερευνών που αξιολογούν φαρμακευτικά προϊόντα και εμβόλια της εταιρείας μας, είτε είναι θετικά, είτε αρνητικά. Αυτό το κάνουμε:

  • δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα των ερευνών μας στο δημοσίως προσβάσιμο ιστότοπο του Μητρώου Κλινικών Μελετών
  • επιδιώκοντας τη δημοσίευση όλων των ερευνητικών αποτελεσμάτων ως πλήρεις εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά έντυπα
  • επιτρέποντας στους ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερή, ανώνυμα δεδομένα ασθενών από δοκιμές
  • επεκτείνοντας τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο Μητρώο Κλινικών Μελετών

Το Μητρώο Κλινικών Μελετών – το οποίο δέχεται, κατά μέσο όρο, πάνω από 12.600 επισκέψεις μηνιαίως – περιλαμβάνει πλέον περισσότερες από 5.500 περιλήψεις αποτελεσμάτων δοκιμών, οι οποίες δημοσιεύονται ανεξάρτητα από το εάν τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν θετικά ή αρνητικά. Το 2013, αυτό επεκτάθηκε και στις Εκθέσεις Κλινικών Μελετών (CSR) – επίσημες αναφορές σχετικά με το σχεδιασμό, τις μεθόδους και τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τις υποβολές προς τις ρυθμιστικές αρχές.

Κοινή χρήση των αποτελεσμάτων των ερευνών μας παγκοσμίως

Επιπροσθέτως, μοιραζόμαστε σε μεγαλύτερο βαθμό την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας πάνω στις παραμελημένες τροπικές ασθένειες, ενώ επιδιώκουμε να μοιραζόμαστε και την πνευματική μας ιδιοκτησία, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, για την επίτευξη περισσότερων καινοτομιών που στοχεύουν σε νόσους του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Μάθετε περισσότερα για την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας