Πρόσβαση Αναπτυσσόμενων Χωρών σε Φάρμακα

Εκατομμύρια φτωχοί άνθρωποι, τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν μπορούν να αποκτήσουν τα φάρμακα που χρειάζονται. Αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη που παραμένει σημαντική πρόκληση σε πολλά μέρη του κόσμου. Την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος έχουν οι κυβερνήσεις, ωστόσο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών εταιρειών, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά. Η ανεύρεση καινοτόμων τρόπων για να βοηθήσουμε τους φτωχούς ανθρώπους, στις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, να αποκτήσουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται, είναι η ενδεδειγμένη οδός.

Προνομιακή τιμολόγηση

Στις φτωχότερες χώρες του κόσμου διαθέτουμε θεραπείες για το HIV/AIDS, ανθελονοσιακά και άλλα εμβόλια σε προνομιακές τιμές, ενώ στις χώρες μεσαίου εισοδήματος, όπου επιτρέπεται, γίνεται κατά περίπτωση διαπραγμάτευση των τιμών. Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας για προνομιακή τιμολόγηση σε 50 χώρες, κυρίως της Υποσαχάριας Αφρικής, αλλά και σε άλλες περιοχές με πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Σε κάποιες περιπτώσεις διαθέτουμε στις πολύ φτωχές χώρες τα εμβόλιά μας στο 25% της κανονικής τιμής διάθεσης που ισχύει για τις ανεπτυγμένες χώρες.

 

Επενδύσεις στην κοινότητα

Μέσω του προγράμματος Συνεργασιών της Παγκόσμιας Κοινότητας, η GSK χρηματοδοτεί παγκοσμίως κοινωνικές πρωτοβουλίες σε περισσότερες από 100 χώρες ανά τον κόσμο. Διαθέτουμε ευρύ φάσμα συνεργασιών εστιάζοντας σε προγράμματα υγείας και εκπαίδευσης για τις λιγότερο ευνοημένες κοινότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πενταετές πρόγραμμα συνεργασίας που έχουμε συνάψει με την οργάνωση Save the Children για να βοηθήσουμε παγκοσμίως ένα εκατομμύριο παιδιά , καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να αλλάξουμε τις τύχες των λιγότερο προνομιούχων παιδιών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, διαθέτουμε φάρμακα και εμβόλια στα φτωχότερα παιδιά του κόσμου, εκπαιδεύουμε βοηθητικό προσωπικό και αναπτύσσουμε φιλικά προς τα παιδιά εμβόλια.
Άλλες σημαντικές συνεργασίες της εταιρείας μας με μη κυβερνητικές οργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο περιλαμβάνουν τις GAVI, Amref Health Africa και CARE International.

 

Έρευνα για την ανακάλυψη νέων θεραπειών και εθελοντική παραχώρηση αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων

Προκειμένου να εντείνουμε τις ερευνητικές προσπάθειες ανακάλυψης νέων φαρμάκων και εμβολίων που θα ανακουφίσουν τον αναπτυσσόμενο κόσμο, ανοίγουμε τα εργαστήριά μας σε επιστήμονες εκτός GSK, οι οποίοι μας βοηθούν να ανακαλύψουμε νέες θεραπείες για τις παραμελημένες τροπικές ασθένειες.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συμμετοχή μας, με άλλους συνεργάτες, στην πρωτοβουλία PATH Malaria Vaccine Initiative που στοχεύει στην ανακάλυψη νέου ανθελονοσιακού εμβολίου.

Παράλληλα, με την εθελοντική παραχώρηση αδειών κυκλοφορίας δίνεται η δυνατότητα σε εγχώριες εταιρείες να παρασκευάζουν και να πωλούν γενόσημα φάρμακα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εθελοντική παραχώρηση αδειών κυκλοφορίας μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της προμήθειας φαρμάκων. Η GSK σε παγκόσμιο επίπεδο έχει παραχωρήσει εθελοντικά επτά άδειες κυκλοφορίας για την παρασκευή και προμήθεια γενόσημων αντιρετροϊκών φαρμάκων για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS στην Αφρική.