Υγεία για Όλους

Τα φάρμακα, τα εμβόλια και τα καταναλωτικά προϊόντα υγείας μας βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και των καταναλωτών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ωστόσο, εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να στερούνται πρόσβασης σε αναγκαία εμβόλια και θεραπείες, είτε λόγω φτώχειας, είτε λόγω τοπικών ελλείψεων, είτε επειδή απλά δεν υπάρχουν. Πολλές χώρες συνεχίζουν να μη χρηματοδοτούν επαρκώς τα συστήματα υγείας τους.

 

Για να συμβάλλουμε από την πλευρά μας στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων αυτών προκλήσεων στον τομέα της υγείας και να παρέχουμε τα οφέλη των προϊόντων μας σε περισσότερους ανθρώπους, εφαρμόζουμε μια ανοικτή προσέγγιση στην καινοτομία. Με στόχο την κάλυψη ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών, δημιουργούμε νέα πρωτοποριακά επιχειρηματικά μοντέλα για τη διεύρυνση της πρόσβασης στα προϊόντα μας και αναπτύσσουμε συνεργασίες για την ενίσχυση των υποδομών υγείας.