Προστασία Περιβάλλοντος

Για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε παγκοσμίως προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ασθενείς και καταναλωτές στο μέλλον, πρέπει από σήμερα να προστατεύσουμε τους φυσικούς πόρους που χρειαζόμαστε για να τα παρασκευάσουμε.

Δεσμευόμαστε ότι θα διαχειριζόμαστε και θα περιορίζουμε τον αντίκτυπο που έχουν οι εργασίες και τα προϊόντα μας στο περιβάλλον κατά τον κύκλο ζωής τους.

Έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση του άνθρακα, του ύδατος και των αποβλήτων σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα μας – από την πηγή πρώτων υλών και τις επιπτώσεις των εργαστηρίων και των εργοστασίων μας έως τη χρήση και την απόρριψη των προϊόντων μας από ασθενείς και καταναλωτές.

Άνθρακας

Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα μας ως το 2050.

Νερό

Για να μειώσουμε τον αντίκτυπο από τη χρήση νερού, διερευνούμε τρόπους για τον περιορισμό της χρήσης του στην αξιακή αλυσίδα μας.

Απόβλητα και άλλες επιπτώσεις

Στόχος μας είναι να μειώσουμε στο μισό τα λειτουργικά μας απόβλητα έως το 2020.