Οι Άνθρωποί μας

Η αποστολή μας είναι να συμμετέχουμε στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, με ένα συνειδητό προσανατολισμό στην ποιότητα, στην υψηλή απόδοση και στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας ως μέλους του Ομίλου GSK.

Ως εταιρεία φροντίζουμε κάθε μας πράξη να διέπεται από ηθική, ακεραιότητα, εντιμότητα και διαφάνεια. Ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους της GSK στην Ελλάδα να εκφράζουν την επιχειρηματικότητα και το καινοτόμο πνεύμα τους. Η ομαδικότητα και η ανοιχτή επικοινωνία αποτελούν σταθερές πρακτικές συνεργασίας. Η καθημερινή εφαρμογή των αξιών αυτών, σε συνδυασμό με τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας, είναι αυτά τα στοιχεία που κάνουν τους ανθρώπους μας να αισθάνονται υπερήφανοι που ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια της GSK.

Η ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κουλτούρας της GSK και ένα από τους βασικότερους στόχους κάθε διοικητικού στελέχους. Η ανάπτυξη αυτή είναι συνώνυμη, τόσο με την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, όσο και με την βελτίωση των υφιστάμενων ικανοτήτων και τρόπων εργασίας. Όλα αυτά οδηγούν στην ανάπτυξη της ομάδας, στην επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων και συνεπώς στην επίτευξη των εταιρικών στόχων της εταιρείας μας.

Παράλληλα, η επιτυχία μας οφείλεται στις ικανότητες, τις γνώσεις και την αφοσίωση των ανθρώπων μας. Για αυτόν τον λόγο, ως  εταιρεία επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας παρέχοντας μια πολιτική αμοιβών και παροχών πουεξασφαλίζει εσωτερική δικαιοσύνη, αξιοκρατία, παροχή κινήτρων, επιβράβευση της εξαιρετικής απόδοσης και αναγνώριση της καινοτομίας.

Όλες οι παραπάνω συνισταμένες δημιουργούν ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, όπου ο καθένας μας  μπορεί να προσφέρει και να λάβει επαγγελματική αναγνώριση και εξέλιξη. 

H Εργασία στη GSK

Ανακαλύψτε πώς καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις.

Προσφορά & Εθελοντισμός

Δείτε πώς οι εργαζόμενοί μας αφιερώνουν το χρόνο και την εμπειρία τους για να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές στην κοινωνία.