Συνταγογραφούμενα Φαρμακευτικά Προϊόντα και Εμβόλια

Συνεχίζοντας τη μεγάλη παράδοση της GSK στην επιστημονική έρευνα, αναπτύσσουμε και παρασκευάζουμε φαρμακευτικά προϊόντα παγκοσμίως για τη θεραπεία ενός μεγάλου φάσματος σοβαρών και χρόνιων νόσων.
Στην Ελλάδα διαθέτουμε εμβόλια για την πρόληψη του συνόλου των ασθενειών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε όλα τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα και εμβόλια που κυκλοφορεί η εταιρεία μας στην ελληνική αγορά.


Κατάλογος Προϊόντων

Φαρμακευτικά Προϊόντα

Προϊόν Δραστική ουσία
Aerolin Salbutamol
Altargo Retapamulin
Amoxil Αmoxicillin
Anoro Umeclidinium/Vilanterol
Augmentin Amoxicillin/Clavulanic acid
Avamys Fluticasone furoate
Avodart Dutasteride
Bactroban Mupirοcin
Benlysta Belimumab
Betnovate Betamethasone valerate
Butavate Clobetasol propionate
Cehado Alitretinoin
Celsentri Maraviroc
Combivir Lamivudine, Zidovudine
Duodart Dutasteride + Tamsulosin HCl
Duofilm Salicylic acid
Epivir Lamivudine
Flixotide Fluticasone propionate
Imigran Sumatriptan
Indoxyl Clindamycin + Benzoyl Peroxide
Integrilin Eptifibatide
Kivexa Abacavir, Lamivudine
Lacipil Lacidipine
Lacitens Lacidipine
Lamictal Lamotrigine
Malarone Atovaquone, Proguanil
Naramig Naratriptan
Nimbex Cisatracurium
Nucala Mepolizumab
Relvar Ellipta Fluticasone furoate/vilanterol
Requip XL Ropinirole
Retrovir Zidovudine
Rettavate Clobetasone butyrate
Seretide Salmeterol, Fluticasone propionate
Serevent Salmeterol
Seroxat Paroxetine
Solvetan Ceftazidime Pentahydrate
Tarmed Coal Tar
Telzir Fosamprenavir Calcium
Tivicay Dolutegravir
Tracrium Atracurium Besilate
Trizivir Abacavir, Lamivudine, Zidovudine
Ultiva Remifentanil
Valtrex Valaciclovir
Volibris Ambrisentan
Wartec Podophyllotoxin
Welbutrin XL Bupropion
Wellvone Atovaquone
Zantac Ranitidine
Zeffix Lamivudine
Ziagen Abacavir
Zinacef Cefuroxime Sodium
Zinadol Cefuroxime
Zovirax Aciclovir
Zyban Bupropion
Triumeq
Incruse Umeclidinium Bromide
Triumeq Abacavir/Dolutegravir/Lamivudine
Triumeq (1)