Άλλες Ευκαιρίες Απασχόλησης


Παράλληλα με το εμπορικό και το ιατρικό τμήμα, στη GSK Ελλάδας υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης και σε άλλα τμήματα της εταιρείας όπως στην Οικονομική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Νομική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Government Affairs & Communications, καθώς και σε άλλα τμήματα, το καθένα από τα οποία επανδρώνεται με στελέχη διάφορων ειδικοτήτων.

Όλα τα παραπάνω τμήματα παρέχουν σημαντική υποστήριξη στον οργανισμό και οι υπηρεσίες τους διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Έχω τα κατάλληλα προσόντα;

 

Αναμένουμε από όλους τους εργαζόμενους να παίρνουν πρωτοβουλίες, να σκέφτονται με επιχειρηματικό και καινοτόμο πνεύμα, να μη φοβούνται να κάνουν λάθη αρκεί να μαθαίνουν από αυτά, να λένε τη γνώμη τους ξεκάθαρα και να προτείνουν λύσεις.

Θα πρέπει να λειτουργείς με ήθος, ενεργώντας σύμφωνα με τις αξίες της εταιρείας μας και χτίζοντας εποικοδομητικές σχέσεις με τα μέλη των άλλων τμημάτων της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο πετυχαίνουμε τα αποτελέσματα είναι εξίσου σημαντικός με τα ίδια τα αποτελέσματα.