Η Κουλτούρα και οι Αξίες μας

 

Οι θεμελιώδεις αξίες μας είναι η εστίαση στον ασθενή, η ηθική ακεραιότητα, ο σεβασμός στον άνθρωπο και η διαφάνεια. Αναμένουμε από τους εργαζόμενους στην εταιρεία μας να συμμερίζονται αυτές τις αξίες και να ενεργούν πάντα με διαφάνεια και ηθική ακεραιότητα.

Παρακινούμε τα στελέχη μας να τοποθετούν τις αξίες της GSK στο επίκεντρο κάθε απόφασης που παίρνουν. Αναμένουμε να επιδεικνύουν δυναμισμό στην διαχείριση της ομάδας, προσφέρουμε ευκαιρίες ατομικής ανέλιξης και επιβραβεύουμε τους εργαζόμενους για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, αλλά και για τα επιτεύγματά τους. Θέλουμε όλοι στη GSK να αισθάνονται υπερήφανοι για τον τρόπο που εργάζονται, για την εταιρεία στην οποία εργάζονται και για τα εκπληκτικά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν.

Οι αξίες και η συμπεριφορά μας θα πρέπει να είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα"

Emma Walmsley, Διευθύνων Σύμβουλος της GSK

 

Εστιάζοντας στον ασθενή

Εστιάζουμε στο άτομο, κάνοντας αυτό που είναι σωστό για τους ασθενείς και τους καταναλωτές. Εφαρμόζουμε πάντα τα αυστηρότερα πρότυπα δεοντολογίας τόσο στο πλαίσιο της ιατρικής πρακτικής όσο και στην καθημερινή μας εργασία. Δεσμευόμαστε σε μία ακέραιη και άκρως αποδοτική εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων  ανώτερης ποιότητας, για τους ασθενείς και τους καταναλωτές.

Για να το κάνουμε αυτό, συνεργαζόμαστε με τους εταίρους και πελάτες μας, με σκοπό να βελτιώσουμε τη φροντίδα υγείας και να ανακαλύψουμε νέα εμβόλια και φαρμακευτικά προϊόντα. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε τον σεβασμό τους, είναι να αφιερώσουμε χρόνο στην εξέταση των ζητημάτων μέσα από την δική τους οπτική και έτσι να μπορέσουμε να προσφέρουμε προϊόντα που έχουν πραγματικό όφελος για εκείνους.

Αυτό το πετυχαίνουμε:

 • Με εστίαση στις ανάγκες του ασθενή και καταναλωτή κατά την έρευνα.
 • Δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια του ασθενή και καταναλωτή.
 • Με διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος και της αξιοπιστίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Ηθική ακεραιότητα

Δεσμευόμαστε να επιτυγχάνουμε τους στόχους και να φέρνουμε αποτελέσματα,  επιδεικνύοντας ηθική ακεραιότητα. Λαμβάνουμε υπόψη αυτό που είναι σωστό για τους ασθενείς και τους καταναλωτές σε κάθε απόφαση που παίρνουμε. Έτσι, παραμένουμε ακέραιοι επί της ουσίας, καθημερινά, σε κάθε πράξη και σε κάθε επίπεδο.

Το να ανταποκρινόμαστε στις υψηλές προσδοκίες σημαίνει ότι σε όλες μας τις συναλλαγές θα πρέπει:

 • Να ενεργούμε νόμιμα και δίκαια, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου και των εκάστοτε κανονισμών.
 • Να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να αναφέρουν κάτι που δεν φαίνεται σωστό ή δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μας.
 • Να κάνουμε ρεαλιστικές δεσμεύσεις και να κρατάμε τις υποσχέσεις μας.
 • Να αναζητούμε ηθικές αρχές και όχι νομικά κενά.
 • Να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να ζητούν καθοδήγηση όταν έχουν αμφιβολία.

 

Σεβασμός στον άνθρωπο

Υποστηρίζουμε και εμπνέουμε τους συναδέλφους μας για να τους βοηθήσουμε να κάνουν το καλύτερο που μπορούν και έτσι να επιτυγχάνουν σπουδαία πράγματα. Κεντρικό ρόλο σε αυτό παίζει η κουλτούρα στην καθημερινή εργασία, που έχει τα εξής θεμέλια:

 • Διασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, χωρίς παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς.
 • Επιδιώκουμε, εκτιμάμε και αξιοποιούμε τις διαφορετικές γνώσεις, προοπτικές και εμπειρίες που υπάρχουν στην παγκόσμια κοινότητα των εργαζομένων μας.
 • Δημιουργούμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, στο οποίο μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα κάθε προβληματισμός

 

Διαφάνεια

Καθώς η επιχείρησή μας εξελίσσεται προκειμένου να ανταποκριθεί σε παγκόσμιες προκλήσεις, το ίδιο συμβαίνει και με την κουλτούρα μας – και η διαφάνεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Για εμάς, διαφάνεια είναι να είμαστε ειλικρινείς για ό,τι κάνουμε, για τον τρόπο με τον οποίο το κάνουμε, αλλά και για τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Είμαστε ανοικτοί στην πρόκληση, στο διάλογο και στη βελτίωση του τρόπου εργασίας μας έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις αξίες μας.

Αυτό επιδιώκουμε να το κάνουμε πράξη:

 • Διασφαλίζοντας ότι αυτά που λέμε ή γράφουμε είναι ορθά και ειλικρινή, όχι παραπλανητικά ή ατελή
 • Παρέχοντας εγκαίρως συναφείς και ακριβείς πληροφορίες
 • Επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση στο αντικείμενο εργασίας μας και αναλαμβάνοντας την ευθύνη
 • Διοχετεύοντας άμεσα σημαντικές πληροφορίες