Ανταμείβοντας την Απόδοση

 

Ως εργαζόμενος στη GSK, ανήκεις σε μια εταιρεία που αναγνωρίζει τα επιτεύγματά σου και επιβραβεύει την προσωπική σου συμβολή στην επιτυχία της επιχείρησης.

Η αναγνώριση των εργαζομένων που έχουν τη μέγιστη απόδοση και μας βοηθούν να πετυχαίνουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες – σύμφωνα πάντα με τις αξίες μας  - αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας επιβράβευσης της εταιρείας.

Επενδύουμε διαρκώς στο ανθρώπινο δυναμικό παρέχοντας μια ανταγωνιστική πολιτική αμοιβών και παροχών. Η φιλοσοφία της πολιτικής αυτής εξασφαλίζει εσωτερική δικαιοσύνη, αξιοκρατία, παροχή κινήτρων, επιβράβευση της εξαιρετικής απόδοσης και αναγνώριση της καινοτομίας. Τα πακέτα αποδοχών και παροχών μας προσαρμόζονται στις ανάγκες των εργαζομένων ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους. Στηρίζουμε επίσης την υγεία και ευζωία, τόσο τη δική σου όσο και της οικογένειάς σου, όπου και αν κατοικείς.

Τι προσφέρουμε;

Ως πολυεθνική εταιρεία, τα πακέτα αποδοχών και παροχών μας είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του προσωπικού. Είναι συγκρίσιμα με τα πρότυπα του κλάδου και συναφή με την εργασία σου, όπου και αν βρίσκεσαι.

Τα πακέτα αποδοχών και παροχών περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Ανταγωνιστικό μισθό
  • Ετήσιο bonus που ανταμείβει την προσωπική συμβολή στη στρατηγική όσο και στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας
  • Προγράμματα παροχών που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εσένα και την οικογένειά σου, όπως συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προγράμματα αποταμίευσης και χορήγηση αδειών για τη φροντίδα παιδιών
  • Πρόγραμμα αναγνώρισης των εργαζομένων, που αποσκοπεί στην επιβράβευση εξαιρετικών επιτευγμάτων
  • Προγράμματα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, τα οποία συνδέουν την προσωπική σου ανταμοιβή με την μακροπρόθεσμη απόδοση της εταιρείας.