Αναπτύσσοντας τους Ανθρώπους μας

Προσελκύουμε τα πιο ταλαντούχα άτομα και τα διατηρούμε στο δυναμικό μας επειδή επενδύουμε στην εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους, ενώ χτίζουμε πάνω στα δυνατά τους σημεία. 

Μέσω της προσέγγισής μας για την ανάπτυξη ηγετικών στελεχών, τα στελέχη μας μαθαίνουν πώς να παρακινούν τα μέλη της ομάδας τους και να επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση.

Στη GSK εκτιμούμε την εξειδίκευση σε βάθος καθώς και την ευρεία γνώση και εμπειρία.Πιστεύουμε ότι η σταδιοδρομία των εργαζομένων μας πρέπει να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται, τόσο στις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης όσο και στις δυνατότητες και τις προσδοκίες τους. Για εμάς, σταδιοδρομία σημαίνει κατά κύριο λόγο απόκτηση νέων ικανοτήτων και εμπειρίας χωρίς να περιορίζεται στην προαγωγή και την επαγγελματική ανέλιξη.

 

Ευκαιρίες ανάπτυξης

Πιστεύουμε ότι ορισμένες εμπειρίες συμβάλλουν περισσότερο στη μάθηση και την ανάπτυξη από ό,τι κάποιες άλλες. Εστιάζοντας λοιπόν σε αυτές με τρόπο προγραμματισμένο και μεθοδικό, μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επαγγελματική σου εξέλιξη.

Αναφορικά με την ανάπτυξη των ανθρώπων μας, στη GSK υιοθετούμε τον κανόνα 70-20-10, σύμφωνα με τον οποίο η ανάπτυξή μας προέρχεται κυρίως (κατά 70%) από την καθημερινή μας εργασία (on- the-job development). Τo 20% προέρχεται από τη συνεργασία μας με τους άλλους - είτε με τον προϊστάμενό μας, είτε με τους συναδέλφους μας - και μόνο το 10% προέρχεται από εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ειδικότερα, πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να προέλθει από: 

  • Την καθημερινή εργασία – Περίπου 70% της μάθησης και της εξέλιξής      σου θα αποκτηθεί μέσω εμπειριών από την καθημερινή εργασία, υλοποιώντας      συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. Οι νέες ικανότητες και γνώσεις      αποκτούνται μέσα από projects / εργασίες που θα αναλάβεις να      υλοποιήσεις και μάλιστα όσο πιο απαιτητικά και περίπλοκα είναι τόσο πιο      πολλές γνώσεις και δεξιότητες θα αποκτήσεις στην πράξη. Κάθε επαγγελματίας      θα πρέπει να αναζητά συνεχώς ευκαιρίες για να μαθαίνει στην πράξη, γιατί      μόνο έτσι μπορεί να εμπεδώσει τη γνώση και τις νέες ικανότητες.
  • Συνεργασία με τρίτους – Οι επαγγελματικές σχέσεις με τρίτους θα σε βοηθήσουν να βελτιωθείς, γιατί μπορεί να δώσουν το παράδειγμα για νέες συμπεριφορές, ικανότητες και γνώσεις. Μέσω της συνεργασίας σου με τρίτους (π.χ. μέντορες, coaches), ή μέσω της συμμετοχής σου σε επαγγελματικά δίκτυα (networks) θα μπορέσεις να αντλήσεις αξιόλογη ανατροφοδότηση (feedback) σχετικά με τις δεξιότητες / γνώσεις /συμπεριφορές που θα πρέπει να αναπτύξεις περαιτέρω ως επαγγελματίας.

  • Εκπαίδευση – Περίπου 10% της μάθησης και της ανάπτυξης αποκτάται μέσω τυπικής εκπαίδευσης, όπως σεμινάρια, συνέδρια, e-learning, ανάγνωση  βιβλίων και άρθρων. Παρέχουμε τρόπους υποστήριξης της απόδοσής σου online, εργαλεία προσωπικής αξιολόγησης καθώς και άλλους πόρους που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς.

 

Ατομική υποστήριξη

Οι συστηματικές, ανοικτές και ειλικρινείς συζητήσεις με τον προϊστάμενό σου αναφορικά με τη δική σου απόδοση και εξέλιξη, αποτελούν θεμελιώδες εργαλείο διαχείρισης της σταδιοδρομίας σου στη GSK. Αυτές οι συναντήσεις / συζητήσεις θα επικεντρώνονται στις προσδοκίες, τις δεξιότητες, την εμπειρία και τις ανάγκες σου για επαγγελματική εξέλιξη. Θα σου παρέχουμε πάντα την υποστήριξη που χρειάζεσαι για να σε βοηθήσουμε να πετύχεις βέλτιστη απόδοση και να επωφεληθείς από την προσωπική σου βελτίωση μέσα στην εταιρεία μας.