Έδρα και Επικοινωνία

 

Η GSK έχει την έδρα της στο Λονδίνο και απασχολεί πάνω από 98.000 εργαζόμενους σε 115 χώρες παγκοσμίως.

Παράλληλα, διαθέτει αναπτυγμένο δίκτυο πρωτογενούς παραγωγής φαρμάκων και καινοτόμου έρευνας νέων μορίων, το οποίο εξαπλώνεται σε Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ισπανία, Κίνα και άλλες 36 χώρες. 

Στην Ελλάδα, η GSK εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι:

ΑΘΗΝΑ                                              ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λεωφόρος Κηφισίας 266                             Ανδριανουπόλεως 3

152 32 Χαλάνδρι                                         551 33 Καλαμαριά,

Τηλ. 210 - 6882100                                     Τηλ. 2310 – 422707  / 788

Fax  210 – 6847144 / 64                              Fax  2310-422771

 

Αν  ενδιαφέρεσαι για μια θέση εργασίας στη GSK Ελλάδας, παρακαλούμε να αποστείλεις το βιογραφικό σου σημείωμα μαζί με την σχετική συνοδευτική επιστολή στο:

gr.careers@gsk.com