Ροταϊός

 

Ο ροταϊός αποτελεί την κύρια αιτία οξείας γαστρεντερίτιδας σε μικρά παιδιά, προκαλώντας κυρίως διάρροια και έμετο, αλλά και άλλα συμπτώματα όπως πυρετό, κοιλιακό άλγος, κεφαλαλγία και κακουχία. Το 95% των παιδιών παγκοσμίως θα περάσει ένα τουλάχιστον επεισόδιο γαστρεντερίτιδας από ροταϊό έως την ηλικία των 5 ετών, ενώ σημαντικό ποσοστό παιδιών μπορεί να παρουσιάσει πολλαπλά επεισόδια. Στις ανεπτυγμένες χώρες, ο ροταϊός αποτελεί την πιο κοινή αιτία νοσηλειών παιδιών από διάρροια και έμετο. Η περίοδος νοσηλείας για γαστρεντερίτιδα από ροταϊό μπορεί να διαρκέσει αρκετές μέρες.

 

Επιδημιολογία

 

Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι οι ροταϊοί ευθύνονται για περισσότερα από 111 εκατομμύρια περιστατικά παιδικής γαστρεντερίτιδας το χρόνο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο παρατηρούνται περίπου 3,6 εκατομμύρια επεισόδια γαστρεντερίτιδας από ροταϊό (RVGE) στα 23,6 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών. 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με μία επιδημιολογική μελέτη σε παιδιά έως 5 ετών, υπολογίζεται ότι ο ροταϊός ευθύνεται για το περίπου 50% των ασθενών που επισκέφτηκαν τα επείγοντα περιστατικά ή νοσηλεύτηκαν λόγω οξείας γαστρεντερίτιδας. Ο ιός παρουσιάζει εποχικότητα μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου και Απριλίου, ενώ η πιο επικίνδυνη περίοδος για σοβαρή νόσο από ροταϊό  είναι οι πρώτοι έξι μήνες της ζωής του βρέφους. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη για μαζικό εμβολιασμό έναντι του ροταϊού, με σκοπό τη μείωση των περιστατικών οξείας γαστρεντερίτιδας σε παιδιά και βρέφη, καθώς και τη μείωση του σχετιζόμενου κόστους για το σύστημα υγείας, την κοινωνία και τους γονείς.

 

Πρόληψη

 

Η ασθένεια από ροταϊό μπορεί να προληφθεί μέσω του εμβολιασμού. Στη χώρα μας κυκλοφορούν δύο εμβόλια έναντι του ροταϊού, τα οποία χορηγούνται από το στόμα από την ηλικία των έξι εβδομάδων έως την ηλικία των 6 μηνών, συστήνονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, και αποζημιώνονται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 75%. Ο εμβολιασμός έναντι του ροταϊού είναι επιτακτικής σημασίας, τόσο για την ίδια την υγεία των παιδιών όσο και για τη μείωση των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων που αυτός προκαλεί.                 

Πηγές

  1. Soriano- Gabarro M, et al. Burden of rotavirus disease in European Union countries. Paed Infect Dis J 2006;25(1):S7-S11
  2. Moulin F, et al. Hospitalisation pour gastroentérites aiguës communautaires à rotavirus: une enquête de quatre ans. Arc Pédiatr 2002; 9 :255-61
  3. Kavaliotis I, et al. Rotascore Study: Epidemiological observational study of acute gastroenteritis with or without rotavirus in Greek children younger than 5 years old. Eur J Pediatr 2008;167:707-708
  4. http://www2.keelpno.gr/blog/?p=3398

 

«Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.»