Θέματα Υγείας

Η γνώση και η πρόληψη είναι τα καλύτερα μέσα για την καταπολέμηση πολλών παθήσεων, ασχέτως σοβαρότητας.

Στην ενότητα αυτή παρέχουμε μια γενική ενημέρωση για ασθένειες που σήμερα μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού. Επιπλέον θα βρείτε πληροφορίες για παθήσεις στην αντιμετώπιση ή πρόληψη των οποίων ειδικεύεται η GSK, όπως παθήσεις του δέρματος ή του αναπνευστικού, καθώς και για σοβαρές ασθένειες όπως η λοίμωξη από τον ιό HIV.

Η περιγραφή των συμπτωμάτων, των αιτίων και των πιθανών τρόπων αντιμετώπισης δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον ιατρό αλλά μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη αντιμετώπιση -  ή ακόμη και πρόληψη - μιας ασθένειας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας, τόσο της δικής μας όσο και των οικογενειών μας.