Φαρμακευτικά Προϊόντα

Ο κλάδος των Φαρμακευτικών Προϊόντων αναπτύσσει και παρασκευάζει φάρμακα για τη θεραπεία ενός μεγάλου φάσματος σοβαρών και χρόνιων νόσων.

Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει φαρμακευτικά προϊόντα τόσο με ισχύοντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (patented products) όσο και προϊόντα για τα οποία τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχουν λήξει (off patent).

Η στρατηγική μας

Ο κλάδος των Φαρμακευτικών Προϊόντων δημιουργεί αξία μέσω της έρευνας και της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε όσο το δυνατό περισσότερες χώρες, ανεξάρτητα από το επίπεδο εισοδήματος και ανάπτυξης.

Παγκοσμίως συνεχίζουμε να διατηρούμε ισχυρή παρουσία στις αναπτυγμένες αγορές, όπως είναι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, αυξάνοντας παράλληλα τις επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής, όπου διαπιστώνουμε σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. 

Τομείς Εξειδίκευσης

Ο κλάδος Φαρμακευτικών Προϊόντων, εξειδικεύεται σε επτά θεραπευτικούς τομείς: αναπνευστικό σύστημα, HIV, ανοσο-φλεγμονή και λοιμώδεις νόσοι, καρδιαγγειακό σύστημα, μεταβολισμός και νευροεπιστήμες, ογκολογία, δερματολογία και σπάνιες ασθένειες.       

Θεωρούμε τους θεραπευτικούς τομείς του αναπνευστικού συστήματος και του HIV ως τον πυρήνα για τη μελλοντική μας ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά προϊστορία μας στους συγκεκριμένους τομεις, την κλίμακα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την καινοτομία που προέρχεται από τη γραμμή προϊόντων μας (pipeline).

Αναπνευστικό Σύστημα

Για περισσότερα από 45 χρόνια, η GSK κυριαρχεί στο χώρο της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας στις παθήσεις του αναπνευστικού. Από το 1969 που κυκλοφόρησε την πρώτη συσκευή εισπνοών, η GSK άλλαξε ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα. Σήμερα, η GSK διαθέτει 7 πρωτοποριακά φάρμακα με ενδείξεις για τη θεραπεία ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα.

Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα €4 δισ. στην Έρευνα & Ανάπτυξη παγκοσμίως, η GSK έχει επενδύσει σε σημαντικό αριθμό κλινικών μελετών που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη διεθνών οδηγιών για τη διαχείριση των νοσημάτων του αναπνευστικού αλλά και έχει δημιουργήσει νέα πρότυπα θεραπείας και προσέγγισης αυτών των παθήσεων. Ειδικότερα, σημαντικές μελέτες- ορόσημα συνέβαλαν στη βαθύτερη κατανόηση των αποφρακτικών νοσημάτων, ενώ η υπό εξέλιξη μελέτη Salford είναι η πρώτη μελέτη στον κόσμο, η οποία ξεκίνησε σε προεγκριτικό στάδιο για να αξιολογήσει προοπτικά την αποτελεσματικότητα και το προφίλ ασφαλείας ενός ερευνητικού φαρμάκου για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και το Άσθμα  σε συνθήκες «πραγματικής ζωής».

Η προσφορά της GSK δεν περιορίζεται στην ανακάλυψη νέων δραστικών ουσιών αλλά συνδυάζεται με τη ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής προς όφελος των ασθενών. Χρειάστηκαν οκτώ χρόνια έρευνας και 45 αφοσιωμένοι ερευνητές  για να φτάσει η πρωτοποριακή για την εποχή της, συσκευή εισπνοών DISKUS στον ασθενή, ενώ σήμερα η GSK παράγει περίπου 100 εκατ. τέτοιες συσκευές ετησίως. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα, το γεγονός ότι οι εισπνευστικές συσκευές της GSK έχουν κερδίσει πολλαπλά βραβεία μηχανικής και σχεδιασμού σε αντίστοιχους διεθνείς διαγωνισμούς.

Η επόμενη γενιά προϊόντων για το αναπνευστικό έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της, με την έγκριση από το Μάιο 2013 έως τον Απρίλιο 2014 τριών νέων προϊόντων για το Άσθμα και την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.
Η κυκλοφορία αυτών των προϊόντων στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από το 2015.

HIV/ AIDS

Ο θεραπευτικός τομέας του HIV έχει γνωρίσει ανάπτυξη από την εποχή που δημιουργήσαμε την πρώτη θεραπευτική αγωγή για τον HIV/AIDS τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, τον θεραπευτικό τομέα και τις πωλήσεις των φαρμάκων της εταιρείας για τον HIV σε παγκόσμιο επίπεδο διαχειρίζεται η ViiV Healthcare, μια κοινοπραξία με την Pfizer και τη Shionogi στην οποία κατέχουμε πλειοψηφική συμμετοχή. Το 2013 η ViiV κυκλοφόρησε μία νέα, άπαξ ημερησίως χορηγούμενη θεραπεία για τον HIV ενώ βρίσκεται ήδη σε φάση κλινικών δοκιμών μια σειρά νέων αντιρετροϊκών προϊόντων για τον HIV.

Ογκολογία

Τα τελευταία έξι χρόνια αναπτύξαμε έναν ισχυρό θεραπευτικό τομέα στον κλάδο της ογκολογίας με την κυκλοφορία νέων προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. Στις αρχές Μαρτίου 2015,  ο επιχειρηματικός αυτός κλάδος μεταφέρθηκε παγκοσμίως στη Novartis στο πλαίσιο τριμερούς συμφωνίας με τη GSK. Συνεχίζουμε όμως να επενδύουμε στην Έρευνα & Ανάπτυξη νέων προϊόντων της ογκολογίας που βρίσκονται είτε σε προκλινικό είτε σε πρώιμο κλινικό στάδιο.

Η επιστήμη στο επίκεντρο του ομίλου GSK

Εάν θέλουμε να συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέα φαρμακευτικά προϊόντα και να τα προσφέρουμε στους ασθενείς που τα χρειάζονται το ταχύτερο δυνατό, πρέπει να επενδύουμε στην έρευνα. Το 2014, πάνω από 80% (2,5 δις στερλίνες) των συνολικών κονδυλίων για Έρευνα & Ανάπτυξη (3,1 δις στερλίνες) επενδύθηκαν παγκοσμίως στην έρευνα νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Στρατηγικός στόχος μας είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας όσον αφορά την Έρευνα & Ανάπτυξη και να βελτιώσουμε το ρυθμό καινοτομίας, ελέγχοντας ταυτόχρονα το κόστος.

Η ανακάλυψη και η ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων είναι μια μακρά, δαπανηρή διαδικασία και περιέχει μεγάλο βαθμό ρίσκου. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ανακαλύπτουμε νέα φαρμακευτικά προϊόντα.

Διερευνούμε διάφορες προσεγγίσεις για την προώθηση – και την επιτάχυνση – της καινοτομίας στα εργαστηριακά μας κέντρα. Μετά την κατάτμηση του παραδοσιακού, εκβιομηχανισμένου μοντέλου Έρευνας & Ανάπτυξης, οι ερευνητές μας παγκοσμίως εργάζονται πλέον σε μικρότερες μονάδες, επικεντρωμένοι σε συγκεκριμένα πεδία έρευνας. Αυτό βελτιώνει τη λειτουργία της εταιρείας και ενθαρρύνει την υπευθυνότητα. Οι μονάδες επιφορτίζονται με την αναζήτηση των στόχων, αναφορικά με τη βιολογία της νόσου και τη δημιουργία μορίων ή βιοφαρμακευτικών παραγόντων που τελικά θα καταστούν νέα φαρμακευτικά προϊόντα. 

Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε τα πάντα μέσα στα δικά μας εργαστήρια και ότι πρέπει να συμπράττουμε με άλλες εταιρείες, με ακαδημαϊκά, ερευνητικά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Αυτή τη στιγμή διατηρούμε ερευνητικές συνεργασίες με περισσότερους από 3.000 εξωτερικούς οργανισμούς και ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε έτος.

Αναγνωρίζουμε επίσης την ευθύνη που έχουμε ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου και να επενδύουμε σε τομείς όπου η επιστημονική έρευνα αντιμετωπίζει δυσκολίες ή εκεί όπου το κλασικό επιχειρηματικό μοντέλο επιβράβευσης της καινοτομίας μπορεί να μην εφαρμόζεται: ένα παράδειγμα αποτελεί η έρευνα αντιβιοτικών. Είμαστε επίσης μία από τις λίγες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως που διεξάγουν έρευνα για τις τρεις ασθένειες στις οποίες δίνει προτεραιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - HIV/AIDS, φυματίωση και ελονοσία.