Εμβόλια

Ο κλάδος των εμβολίων της GlaxoSmithKline είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Αναπτύσσει, παρασκευάζει και διανέμει καθημερινά πάνω από 2 εκατομμύρια εμβόλια σε 170 χώρες.

Στις 2 Μαρτίου 2015 ολοκληρώσαμε μια τριμερή συναλλαγή με τη Novartis, η οποία αλλάζει τη μορφή της επιχείρησής μας.

Εξαγοράσαμε τον κλάδο Εμβολίων της Novartis (εκτός των εμβολίων για τη γρίπη) και συγχωνεύσαμε τους κλάδους καταναλωτικών προϊόντων υγείας για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας. Με τη σημαντική ενίσχυση στον κλάδο Εμβολίων μπορούμε να προσφέρουμε πολύ μεγαλύτερα οφέλη σε ασθενείς και καταναλωτικό κοινό, καθώς και μεγαλύτερη αξία στους μετόχους μας.

Το ευρύ χαρτοφυλάκιο της GSK, που περιλαμβάνει περισσότερα από 30 εμβόλια, συμβάλλει στην πρόληψη ασθενειών όπως η ηπατίτιδα, η λοίμωξη από το ροταϊό και τον HPV, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, η βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα και η γρίπη.

Παγκόσμια Αγορά

Ο εμβολιασμός αποτελεί παγκόσμια στρατηγική επένδυση και πολιτική των κυβερνήσεων στον τομέα της υγείας καθώς και των οργανισμών υγείας. Το 2012 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα 194 κράτη-μέλη του δημοσίευσαν ένα σχέδιο δράσης για τον εμβολιασμό, το οποίο έχει στόχο να αποτρέψει εκατομμύρια θανάτους έως το 2020.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει δικαιότερη πρόσβαση σε υπάρχοντα εμβόλια για άτομα σε όλες τις κοινότητες, την κυκλοφορία νέων και βελτιωμένων εμβολίων και την επιτάχυνση της έρευνας και της ανάπτυξης όσον αφορά στην επόμενη γενιά εμβολίων και τεχνολογιών. Γενικά, αναμένεται μία αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για εμβόλια μέσα στα επόμενα 10-15 έτη.

Η στρατηγική μας παγκοσμίως

Θεωρούμε ότι η προστασία από απειλητικές για τη ζωή ασθένειες προσφέρει δυνατότητες για βελτίωση της υγείας όχι μόνο σε μεμονωμένα άτομα, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα.

Περίπου 40% των παιδιών στον κόσμο λαμβάνουν επί του παρόντος τουλάχιστον ένα εμβόλιο της GSK για προστασία έναντι δυνητικά απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων. Παρόλα αυτά, 22 εκατομμύρια παιδιά σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες με χαμηλό εισόδημα δεν έχουν πρόσβαση σε εμβόλια.

Προκειμένου να φθάσουμε σε αυτά τα άτομα που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τον εμβολιασμό, πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμόζουμε μία βιώσιμη επιχειρηματική προσέγγιση αναφορικά με τον τρόπο που αναπτύσσουμε, παρασκευάζουμε και διανέμουμε τα εμβόλια μας.

Για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, συνεργαζόμαστε στενά με τους φορείς GAVI και UNICEF που είναι σε θέση να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες εμβολίων για τα φτωχότερα παιδιά του κόσμου στις χαμηλότερες τιμές. Ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των εμβολίων μας καλύπτει ανάγκες στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Ποιότητα και παραγωγή

Το 2014 διανείμαμε περισσότερες από 800 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε όλο τον κόσμο οι οποίες παρασκευάζονται σε μία από τις 14 μονάδες παραγωγής μας παγκοσμίως. Για ορισμένα εμβόλιά μας, η διαδικασία παραγωγής μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια.

Κατά μέσο όρο, κάθε παρτίδα εμβολίων υποβάλλεται σε περισσότερους από 100 ποιοτικούς ελέγχους προτού αποδεσμευτεί, για να διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια πληρούν προδιαγραφές παγκόσμιας κλάσης. Κάθε εμβόλιό μας παράγεται με τις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας, ανεξάρτητα από την περιοχή του κόσμου στην οποία θα χρησιμοποιηθεί.

Επενδύουμε συνεχώς στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, βελτιώνοντας τις διαδικασίες μας και χτίζοντας συνεργασίες για να καταφέρουμε να καλύψουμε τις παγκόσμιες, αυξανόμενες ανάγκες για εμβόλια ανώτερης ποιότητας. 

Έρευνα και συνεργασία

Η επιστημονική πρόοδος παίζει κεντρικό ρόλο στην ικανότητα της εταιρείας μας να καινοτομεί, και εξακολουθούμε να επενδύουμε στην επιστήμη για να ανακαλύπτουμε και να αναπτύσσουμε νέα εμβόλια, τα οποία προστατεύουν από ασθένειες σε περιοχές στις οποίες δεν διατίθενται ακόμη εμβόλια, αλλά και για να βελτιώνουμε τα ήδη υπάρχοντα εμβόλια. Στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας περιλαμβάνονται οι προσπάθειες της εταιρείας για την ανακάλυψη νέων εμβολίων κατά της ελονοσίας, του HIV και της φυματίωσης.

Αναζητούμε επίσης λύσεις για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που αφορούν στη μεταφορά των εμβολίων μας σε απομακρυσμένες κοινότητες, στις οποίες αυτή τη στιγμή πολλά εμβόλια πρέπει να διατηρούνται σε σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διαδικασία της διανομής και της μεταφοράς τους.

Σήμερα, μόνο στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης διατηρούμε 100 και πλέον συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε μακρά προϊστορία στη συνεργασία με κρατικές οργανώσεις, ιατρούς, ρυθμιστικές αρχές, ακαδημαϊκά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, παραγωγούς εμβολίων και άλλους σημαντικούς εταίρους για την αντιμετώπιση των υγειονομικών προκλήσεων των φτωχότερων κοινοτήτων του κόσμου.