Η Παρουσία μας στην Ελλάδα

Με δυναμική παρουσία στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ’70, δραστηριοποιούμαστε σε τρεις κύριους τομείς: τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα εμβόλια και τα καταναλωτικά προϊόντα υγείας. Η σημερινή εταιρεία προέρχεται από τρεις συγχωνεύσεις μεταξύ των εταιρειών SmithKline & Beecham το 1989, Glaxo & Wellcome το 1995 και Glaxo Wellcome & SmithKline Beecham το 2000.

Καινοτόμα φάρμακα & εμβόλια

Στην GSK Ελλάδας έχουμε ως στόχο να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας και όπου είναι εφικτό να τις ξεπερνάμε, μέσω της διάθεσης καινοτόμων φαρμάκων και εμβολίων με αξία για τον Έλληνα ασθενή και το σύστημα υγείας.

Στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, κυκλοφορούμε περισσότερα από 50 καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση μιας σειράς σοβαρών και χρόνιων νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, το Άσθμα, ο ιός HIV, ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος και άλλα.
Διαθέτουμε επίσης στην ελληνική αγορά ένα «ορφανό φάρμακο» για την αντιμετώπιση της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης.

Αναπνευστικό

Για 45 χρόνια συμμετέχουμε στην κλινική έρευνα για ανάπτυξη προϊόντων για ασθένειες του αναπνευστικού όπως το Άσθμα και η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. 

Σήμερα η GSK διαθέτει 8 πρωτοποριακά φάρμακα με ενδείξεις για τη θεραπεία ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα και επενδύει σε κλινική έρευνα για την περαιτέρω ενίσχυση του συγκεκριμένου θεραπευτικού τομέα.

Εμβόλια

Διαθέτουμε εμβόλια που καλύπτουν το σύνολο των ασθενειών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, συμβάλλοντας στη μείωση κόστους για το σύστημα Υγείας. Επιπλέον, έχουμε λάβει μέρος στην ανάπτυξη εμβολίων για την αντιμετώπιση πανδημίας γρίπης.

HIV/ AIDS

Ο θεραπευτικός τομέας του HIV έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη από την εποχή που δημιουργήσαμε την πρώτη θεραπευτική αγωγή για τον HIV/AIDS τη δεκαετία του 1980.

Η  ViiV Healthcare που αποτελεί κοινοπραξία της GSK με την Pfizer και τη Shionogi έχει συμβάλλει με τα φαρμακευτικά της σκευάσματα στο να εξελιχθεί η ασθένεια από  θανατική ποινή σε διαχειρίσιμη χρόνια κατάσταση.

Επιπλέον, το 2014 κυκλοφόρησε μία νέα, άπαξ ημερησίως χορηγούμενη θεραπεία για τον HIV και έχει μια σειρά νέων αντιρετροϊκών προϊόντων για τον HIV σε φάση κλινικών δοκιμών.

Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας

Η Έρευνα και Ανάπτυξη στα Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας αναπτύσσεται σε πέντε κατηγορίες: Oral Health, Pain Relief, Respiratory, Nutrition and Gastrointestinal and Skin Health.

Συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία

Παράλληλα, στα πλαίσια της κοινωνικής μας ευθύνης, με τις δράσεις μας στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία. Βοηθούμε τα παιδιά με νεοπλασίες από το 2009, μέσω του προγράμματος Κατ’Οίκον Νοσηλείας με το σύλλογο Φλόγα, στο οποίο μέχρι σήμερα έχουμε προσφέρει €800.000. Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα περίπου 19.000 επισκέψεις στην Αττική, σε συνεργασία με δύο παιδιατρικά νοσοκομεία.

Στηρίζουμε τους άπορους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας με δωρεές φαρμάκων και εμβολίων, ενώ κατά την οκταετία 2006-2014 συνεισφέραμε τουλάχιστον €480.000 στο έργο πολλών ομάδων ασθενών (οροθετικοί, πάσχοντες από σπάνιες παθήσεις, γυναίκες με καρκίνο μαστού και πάσχοντες από πνευμονική υπέρταση).

Μέσα από τις έως τώρα συνεργασίες μας με εξωτερικούς ανεξάρτητους φορείς έχουμε συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού για τον ιό HIV, τα αναπνευστικά νοσήματα, την πνευμονική αρτηριαρκή υπέρταση, την ηπατίτιδα και τη χρησιμότητα του εμβολιασμού για προστασία από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

 

Συμμετοχή στην ελληνική οικονομία

Συμμετέχουμε ενεργά στην ελληνική οικονομία και απασχολούμε άμεσα περισσότερους από 300 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Το 2014 διαθέσαμε το ποσό των €54 εκατ. σε κλινική έρευνα, ενίσχυση των δομών Υγείας & Έρευνας, ασφαλιστικές εισφορές & φόρους καθώς και επιστημονική ενημέρωση.

Υπευθυνότητα, Διαφάνεια & Ηθική

Είμαστε υπερήφανοι γιατί η εταιρεία μας κατέχει την πρώτη θέση στην τήρηση Δεοντολογίας στην Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση IMMAR η οποία εξετάζει απόψεις των stakeholders/ opinion leaders της φαρμακοβιομηχανίας. Αυτό το κατορθώσαμε επειδή οι κανόνες λειτουργίας μας υποστηρίζουν τη διαφάνεια και την ορθή λειτουργία των διαδικασιών για την προστασία των ασθενών. Επιπροσθέτως, δημοσιοποιούμε σε ετήσια βάση την οικονομική ενίσχυση που προσφέρουμε ανά σύλλογο ασθενών, επιστημονική εταιρεία και νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η Δέσμευσή μας

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη ενώ ταυτόχρονα οι σημειώνονται συχνά αλλαγές στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο του κλάδου.

Ως παγκόσμια εταιρεία, η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα, να αισθάνονται καλύτερα και να ζουν περισσότερο.

Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε αυτή την αποστολή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα σε ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες, προχωρήσαμε στην ακόλουθη δέσμευση:

“Να αναθεωρούμε τους καθιερωμένους τρόπους εργασίας μας, να είμαστε ανοιχτοί σε νέους τρόπους σκέψης αλλά και πρόθυμοι να συνεργαστούμε με νέους και διαφορετικούς τρόπους».

Στόχος της δέσμευσής μας είναι να αποδείξουμε ότι καταλαβαίνουμε και ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες που οι άνθρωποι δικαίως έχουν από εμάς και τη βιομηχανία μας.