Η Αποστολή, η Στρατηγική και οι Αξίες μας

Αποστολή μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα, να νιώθουν καλύτερα και να ζουν περισσότερο.

H GSK εστιάζεται στην εκπλήρωση τριών στρατηγικών προτεραιοτήτων, οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της ανάπτυξης, στη μείωση του κινδύνου και στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης οικονομικής επίδοσης:

 • ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης, παγκόσμιας επιχείρησης
 • παροχή περισσότερων προϊόντων αξίας
 • απλούστευση του μοντέλου λειτουργίας

Η υπεύθυνη λειτουργία καθώς και η ενσωμάτωση των αξιών μας στην κουλτούρα και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της GSK μάς βοηθά να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου.

Ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης
επιχειρηματικής δραστηριότητας

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Ο στόχος μας

Έχουμε δημιουργήσει μια περισσότερο ισορροπημένη επιχειρηματική δραστηριότητα και χαρτοφυλάκιο προϊόντων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη που επικεντρώνεται σε τρεις τομείς των δραστηριοτήτων μας:

Τα Φαρμακευτικά Προϊόντα, τα Εμβόλια και τα Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας.

 Την 1η Αυγούστου 2019, ανακοινώσαμε ότι προχωράμε σε συνεργασία με την Pfizer δημιουργώντας μία νέα Παγκόσμια Κοινοπραξία Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας την οποία σκοπεύουμε να διαχωρίσουμε σε τρία χρόνια από το κλείσιμο της συμφωνίας. Κατ’ ακολουθία, η εν λόγω συμφωνία αποτελεί προφανή προάγγελο για τη δημιουργία μίας νέας παγκόσμιας Εταιρείας Φαρμακευτικών Προϊόντων/Εμβολίων και μιας νέας παγκόσμιας εταιρείας ηγέτη στα Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας.

Παροχή περισσότερων προϊόντων αξίας

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Ο στόχος μας

Τροποποιήσαμε την οργάνωση του τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης έτσι ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα μια γραμμή παραγωγής νέων προϊόντων που προσφέρουν πολύτιμες βελτιώσεις σε θεραπείες τόσο για ασθενείς όσο και για επαγγελματίες υγείας.

Αυτό υποστηρίζεται από μία εστίαση στη βελτίωση της παραγωγικότητας και των ποσοστών απόδοσης της Έρευνας & Ανάπτυξης.

Βασικά σημεία

Τέσσερις σημαντικές εγκρίσεις νέων προϊόντων το 2014 παγκοσμίως

40 φαρμακευτικά προϊόντα βρίσκονται στη φάση ΙΙ/ΙΙΙ της ανάπτυξης παγκοσμίως

Απλούστευση του μοντέλου λειτουργίας

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Ο στόχος μας

Καθώς η επιχείρησή μας εξακολουθεί να αλλάζει μορφή, απλοποιούμε τον τρόπο λειτουργίας μας έτσι ώστε να περιορίσουμε την πολυπλοκότητα και να γίνουμε αποδοτικότεροι.

Αυτό απελευθερώνει πόρους που μπορούν να επανεπενδυθούν σε άλλους τομείς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας.

 

Υπεύθυνη λειτουργία

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Ο στόχος μας 

Η υπευθυνότητα πιστεύουμε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας παγκοσμίως καθώς πιστέυουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνουμε να είμαστε επιτυχημένοι είναι εξίσου σημαντικός με το αποτέλεσμα. Η ενσωμάτωση των αξιών μας στην κουλτούρα και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας, μάς βοηθά να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου.

Βασικά σημεία

1η φαρμακευτική εταιρεία παγκοσμίως στο Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρμακα από το 2008, ήτοι από το έτος δημιουργίας του δείκτη

84% βαθμολογία στο Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones, που μας τοποθετεί στο κορυφαίο 2% του κλάδου μας παγκοσμίως.

 

Οι αξίες μας

Οι θεμελιώδεις αξίες μας είναι η εστίαση στον ασθενή, η ηθική ακεραιότητα, ο σεβασμός στον άνθρωπο και η διαφάνεια. Αναμένουμε από τους εργαζόμενους στην εταιρεία μας να συμμερίζονται αυτές τις αξίες, να τις μεταδίδουν και να ενεργούν πάντα με διαφάνεια και ηθική ακεραιότητα.

Παρακινούμε τα στελέχη μας να τοποθετούν τις αξίες της GSK στο επίκεντρο κάθε απόφασης που παίρνουν. Αναμένουμε να επιδεικνύουν δυναμισμό στην διαχείριση της ομάδας, προσφέρουμε ευκαιρίες ατομικής ανέλιξης και επιβραβεύουμε τους εργαζόμενους για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, αλλά και για τα επιτεύγματά τους. Θέλουμε όλοι στην GSK να αισθάνονται υπερήφανοι για τον τρόπο που εργάζονται, για την εταιρεία στην οποία εργάζονται και για τα εκπληκτικά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν.

 


 

Εστιάζοντας στον ασθενή

Εστιάζουμε στον άνθρωπο, κάνοντας αυτό που είναι σωστό για τους ασθενείς και τους καταναλωτές. Εφαρμόζουμε πάντα τα αυστηρότερα πρότυπα δεοντολογίας τόσο στο πλαίσιο της ιατρικής πρακτικής όσο και στην καθημερινή μας εργασία. Δεσμευόμαστε σε μία ακέραιη και άκρως αποδοτική εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων  ανώτερης ποιότητας, για τους ασθενείς και τους καταναλωτές.

Για να το κάνουμε αυτό, συνεργαζόμαστε με τους εταίρους και πελάτες μας, με σκοπό να βελτιώνουμε τη φροντίδα υγείας και να ανακαλύπτουμε νέα εμβόλια και φαρμακευτικά προϊόντα. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε τον σεβασμό τους, είναι να αφιερώσουμε χρόνο στην εξέταση των ζητημάτων μέσα από την δική τους οπτική και έτσι να μπορέσουμε να προσφέρουμε προϊόντα που έχουν πραγματικό όφελος για εκείνους.

Αυτό το πετυχαίνουμε:

 • Με εστίαση στις ανάγκες του ασθενή και καταναλωτή κατά την έρευνα.
 • Δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια του ασθενή και καταναλωτή.
 • Με διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος και της αξιοπιστίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ηθική ακεραιότητα

Δεσμευόμαστε να επιτυγχάνουμε τους στόχους που θέτουμε και να φέρνουμε αποτελέσματα, επιδεικνύοντας ηθική ακεραιότητα. Ανταποκρινόμαστε στις υψηλές προσδοκίες της κοινωνίας και σε κάθε συναλλαγή μας επιδιώκουμε να λαμβάνουμε υπόψη αυτό που είναι σωστό για τους ασθενείς και τους καταναλωτές. Έτσι, παραμένουμε ακέραιοι επί της ουσίας, καθημερινά, σε κάθε πράξη και σε κάθε επίπεδο.

Το να ανταποκρινόμαστε στις υψηλές προσδοκίες σημαίνει ότι σε όλες μας τις συναλλαγές θα πρέπει:

 • Να ενεργούμε νόμιμα και δίκαια, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου και των εκάστοτε κανονισμών.
 • Να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να αναφέρουν κάτι που δεν φαίνεται σωστό ή δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μας.
 • Να κάνουμε ρεαλιστικές δεσμεύσεις και να κρατάμε τις υποσχέσεις μας.
 • Να αναζητούμε ηθικές αρχές και όχι νομικά κενά.
 • Να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να ζητούν καθοδήγηση όταν έχουν αμφιβολία.

Σεβασμός στον άνθρωπο

Υποστηρίζουμε και εμπνέουμε τους συναδέλφους μας για να τους βοηθήσουμε να κάνουν το καλύτερο που μπορούν και έτσι να επιτυγχάνουν σπουδαία πράγματα. Κεντρικό ρόλο σε αυτό παίζει η κουλτούρα στην καθημερινή εργασία, που έχει τα εξής θεμέλια:

 • Διασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, χωρίς παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς.
 • Επιδιώκουμε, εκτιμάμε και αξιοποιούμε τις διαφορετικές γνώσεις, προοπτικές και εμπειρίες που υπάρχουν στην παγκόσμια κοινότητα των εργαζομένων μας.
 • Δημιουργούμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, στο οποίο μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα κάθε προβληματισμός

Διαφάνεια

Η διαφάνεια είναι στο επίκεντρο της κουλτούρας μας: για εμάς, διαφάνεια είναι να είμαστε ειλικρινείς για ό,τι κάνουμε, για τον τρόπο με τον οποίο το κάνουμε, αλλά και για τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε ανοικτοί στην πρόκληση, στο διάλογο και στη βελτίωση του τρόπου εργασίας μας έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις αξίες μας.

Αυτό επιδιώκουμε να το κάνουμε πράξη:

 • Διασφαλίζοντας ότι αυτά που λέμε ή γράφουμε είναι ορθά και ειλικρινή, όχι παραπλανητικά ή ατελή
 • Παρέχοντας εγκαίρως συναφείς και ακριβείς πληροφορίες
 • Επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση στο αντικείμενο εργασίας μας και αναλαμβάνοντας την ευθύνη
 • Διοχετεύοντας άμεσα σημαντικές πληροφορίες