Η Εταιρεία μας

Ανήκουμε στον όμιλο εταιρειών GlaxoSmithKline, ο οποίος δραστηριοποιείται παγκόσμια στην παραγωγή προϊόντων υγείας με ερευνητικό προσανατολισμό. Αποστολή μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα, να νιώθουν καλύτερα και να ζουν περισσότερο.

H παγκόσμια δραστηριότητά μας εστιάζεται σε τρεις τομείς που ερευνούν, αναπτύσσουν και παράγουν καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα, εμβόλια και καταναλωτικά προϊόντα υγείας.

Στόχος μας είναι να είμαστε μία από τις πιο καινοτόμες, ανταγωνιστικές και αξιόπιστες εταιρείες παραγωγής προϊόντων υγείας στον κόσμο.

Οι αξίες και οι προσδοκίες μας βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας, προσδιορίζοντας την κουλτούρα μας. Μαζί μπορούμε να παρέχουμε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα στους ασθενείς και στους καταναλωτές μας, και να καταστήσουμε τη GSK πρωτοπόρο εταιρεία για τους εργαζομένους της.

Οι αξίες μας είναι η εστίαση στον ασθενή, η διαφάνεια, ο σεβασμός και η ηθική ακεραιότητα.

Οι προσδοκίες μας είναι το θάρρος να αντιμετωπίζουμε όλες τις πιθανές καταστάσεις, η υπευθυνότητα, η βελτίωση μέσω συνεχούς προσωπικής ανάπτυξης και η ομαδική εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους τομείς δραστηριότητας της GSK, μπορείτε να συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα GSK.com.

Απασχολούμε περίπου 100.000 άτομα σε περισσότερες από 150 χώρες, με πάνω από το ένα τρίτο αυτών στις αναδυόμενες αγορές.

Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι εργάζονται στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης στους τρεις τομείς παγκόσμιας δραστηριότητας.

100.000

εργαζόμενοι σε 150 χώρες

H 1η

φαρμακευτική εταιρεία παγκοσμίως στο Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρμακα από το 2008, ήτοι από το έτος δημιουργίας του δείκτη

 

Innovation

Επενδύουμε στην επιστημονική και τεχνολογική βελτιστοποίηση για να αναπτύξουμε και να διαθέσουμε στην αγορά μία νέα γραμμή προϊόντων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών, των καταναλωτών και των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης.

  • £3,9δις επενδύθηκαν σε Έρευνα & Ανάπτυξη το 2018
  • 33 από τα 46 νέα προϊόντα που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης στοχεύουν στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος
  • 17 προϊόντα ανοσο-ογκολογίας βρίσκονται σε στάδιο κλινικής ανάπτυξης

Performance

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε κορυφαία ανάπτυξη, επενδύοντας αποτελεσματικά στις επιχειρήσεις μας, αναπτύσσοντας τους ανθρώπους μας και παρέχοντας άψογη εξυπηρέτηση.

  • £30,8δισ. συνολικός κύκλος εργασιών το 2018
  • £8,7δισ. λειτουργικό κέρδος το 2018
  • £5,7δισ. ταμειακές ροές το 2018
  • £3,9δισ. πληρωτέα μερίσματα το 2018

Trust

Είμαστε μια αξιόπιστη εταιρεία και δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε την επιστήμη και την τεχνολογία για την  κάλυψη των αναγκών στον τομέα της δημόσιας υγείας, να καθιστούμε τα προϊόντας μας προσιτά και διαθέσιμα στους ασθενείς και τους καταναλωτές καθώς και να είμαστε για τους εργαζομένους μας ένας σύγχρονος εργοδότης («modern employer»).

  • 78% ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων στην πιο πρόσφατη έρευνα
  • £224εκατ. δωρεές σε κοινοτικά προγράμματα υγείας το 2018
  • 1η φαρμακευτική εταιρεία παγκοσμίως στο Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρμακα από το 2008, ήτοι από το έτος δημιουργίας του δείκτη 

 

Φαρμακευτικά προϊόντα

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε £17,3 δισ. το 2018.

Εμβόλια

Παρέχουμε πάνω από δύο εκατομμύρια δόσεις εμβολίων ημερησίως σε άτομα που ζουν σε περισσότερες από 160 χώρες.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε £5,9 δισ. το 2018.

Το 2018, οι πωλησεις εμβολίων σε όλο τον κόσμο περιελάμβαναν 770 εκατομμύρια δόσεις.

Καταναλωτικά προϊόντα υγείας

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε £7,7 δισ. το 2018.

ViiV Healthcare

Το τρέχον χαρτοφυλάκιο της ViiV Healthcare, με 13 θεραπείες για τον ιό HIV, απέφερε ετήσιες πωλήσεις ύψους £4,7δισ. το 2018. Επιπρόσθετα, μία νέα γραμμή πιθανών μελλοντικών αντιρετροϊκών φαρμάκων βρίσκεται σε κλινική ανάπτυξη.