Εργαζόμενοι στη GSK

Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για τους εργαζόμενους στη GSK.

Σημειώνεται ότι για την πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο (intranet) της GSK, connectGSK, πρέπει να συνδεθείτε στο εταιρικό δίκτυο χρησιμοποιώντας το Junos Pulse. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του GSK Password Portal χωρίς να είστε συνδεδεμένοι στο εταιρικό δίκτυο.

Information Workplace

Οι εργαζόμενοι στη GSK μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια διαδικτυακή έκδοση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook, στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (LYNC), στο ημερολόγιο και στο LiveMeeting.

Πρόσβαση στο GSK Information Workplace

Πρόσβαση στο GSK Password Portal