Συνεργασία σε Κλινικές Μελέτες και Έρευνες


Η συνεργασία με επαγγελματίες υγείας (EY) αποτελεί σημαντική και αναγκαία προϋπόθεση στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών προϊόντων και εμβολίων. Οι συνεργασίες αυτές μάς βοηθούν να κατανοήσουμε τις ανάγκες των ασθενών, καθώς και το όφελος ή τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τα προϊόντα μας.

 

Οι ιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας βοηθούν εντοπίζοντας πιθανούς εθελοντές για κλινικές μελέτες, οι οποίοι εφόσον συναινούν να συμμετέχουν στις εγκεκριμένες κλινικές μελέτες που υποστηρίζουμε, λαμβάνουν το υπό έρευνα φαρμακευτικό προϊόν ή εμβόλιο οπότε και παρακολουθούνται συστηματικά ως προς την πρόοδο της υγείας τους, σύμφωνα και με τα εκ του νόμου οριζόμενα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η μοναδική ιατρική εμπειρία τους και γνώση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Στο επίκεντρο αυτών των συνεργασιών βρίσκεται το κοινό ενδιαφέρον για τη βελτίωση της υγείας των ασθενών, βάσει των αξιών της διαφάνειας, του σεβασμού, της ηθικής ακεραιότητας και της ασθενοκεντρικής προσέγγισης.

Οι επαγγελματίες υγείας συνεργάζονται μαζί μας σε κλινικές μελέτες επί συμβάσει και αμείβονται για την εργασία τους σύμφωνα με το νόμο. Η αμοιβή καλύπτει το χρόνο τους, καθώς και το κόστος των εξετάσεων που ενδεχομένως χρειάζεται να πραγματοποιήσουν σε σχέση με την καταλληλότητα ενός ασθενούς και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

 

Οι πολιτικές της εταιρείας μας

Κάθε συνεργασία μας με επαγγελματίες υγείας διέπεται από αυστηρές πολιτικές και όρους που αποτυπώνονται αναλυτικά σύμφωνα με το νόμο.

Δεσμευόμαστε επίσης ότι θα δημοσιοποιούμε τις πληρωμές για έρευνα που πραγματοποιούνται προς επαγγελματίες υγείας, καθώς και προς τα αντίστοιχα ιδρύματά τους, για τη διεξαγωγή κλινικής έρευνας.