Επαγγελματίες Υγείας

Ως μία εταιρεία του ομώνυμου ομίλου που παρασκευάζει προϊόντα για την υγεία, συνεργαζόμαστε τακτικά με ιατρούς/ ερευνητές και άλλους επαγγελματίες υγείας (ΕΥ).

Αυτοί μας προσφέρουν την πολύτιμη επιστημονική και ιατρική τους κατάρτιση όσον αφορά στη φροντίδα των ασθενών. Εμείς από την πλευρά μας τους ενημερώνουμε παρέχοντας ορθά στοιχεία σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα εμβόλια της εταιρείας, ώστε να τους βοηθήσουμε να λάβουν την καλύτερη απόφαση για τη θεραπεία των ασθενών τους.

Πιστεύουμε ότι αυτή η αμφίδρομη σχέση είναι θεμελιώδης για την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και για την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

Σε όλες τις επαφές μας με επαγγελματίες υγείας, στόχος μας είναι να παρέχουμε διαφάνεια σχετικά με το έργο μας, να λειτουργούμε με ακεραιότητα και να θέτουμε πάντα ως προτεραιότητα το συμφέρον των ασθενών.

Πατήστε εδώ για να εισέλθετε στον ιστότοπό μας για Επαγγελματίες Υγείας.