Υπεύθυνη Έρευνα

Προτεραιότητά μας είναι πάντοτε η ασφάλεια των ασθενών. Αξιολογούμε τα οφέλη και τους κινδύνους πιθανών νέων φαρμακευτικών προϊόντων μέσω της διαδικασίας έρευνας & ανάπτυξης παγκοσμίως και εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τα φαρμακευτικά προϊόντα πολύ καιρό μετά την έγκρισή τους για χρήση

Αναγνωρίζουμε ότι η βιοϊατρική έρευνα μπορεί να εγείρει ηθικά ζητήματα. Στόχος μας είναι να τα αντιμετωπίσουμε ως εξής:

  • με ειλικρίνεια ως προς την προσέγγισή μας
  • με τακτική συμμετοχή σε διάλογο για τις ερευνητικές πρακτικές με ακαδημαϊκούς επιστήμονες, ρυθμιστικούς φορείς, διαμορφωτές πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους

Διαφάνεια

Δεσμευόμαστε ως προς τη διαφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα όλων των κλινικών ερευνών μας, ανεξάρτητα από το εάν αυτά κρίνονται ως θετικά ή αρνητικά για τα φάρμακά μας. Επιπλέον, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ μία επιστημονική δημοσίευση για την εμπορική διάθεση των προϊόντων μας. Δημοσιεύουμε μόνο επιστημονικές εργασίες οι οποίες είναι ιατρικής ή επιστημονικής αξίας σύμφωνα με το νόμο.

Πλαίσιο ιατρικής διακυβέρνησης

Το πλαίσιο ιατρικής διακυβέρνησης διασφαλίζει ότι εφαρμόζουμε σε κάθε περίπτωση αναγνωρισμένες αρχές όσον αφορά στην ανακάλυψη, στην ανάπτυξη και στην εμπορευματοποίηση των προϊόντων της GSK. Αυτές οι αρχές είναι οι εξής:

  • ορθή ιατρική επιστήμη
  • ακεραιότητα
  • δεοντολογία και πρότυπα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, συνολική ευθύνη για την ιατρική διακυβέρνηση φέρει ο Γενικός Ιατρικός Διευθυντής (Chief Medical Officer, CMO), και υποστηρίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή Ιατρικής Διακυβέρνησης (Medical Governance Executive Committee, MGEC). Απαιτούμε από τους εξωτερικούς συνεργάτες να τηρούν τα ίδια πρότυπα ιατρικής διακυβέρνησης με εμάς.

Όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα συνδέονται με πιθανούς κινδύνους, καθώς και οφέλη. Παρόλο που οι μελέτες μας σχεδιάζονται προσεκτικά για τον έλεγχο της ασφάλειας και της ανεκτικότητας, μερικές φορές, ανεπιθύμητα συμβάντα, πιθανά προβλήματα με την ασφάλεια ή παρενέργειες εντοπίζονται μόνο μετά την έγκριση, όταν ένα προϊόν χρησιμοποιείται πλέον από τους ασθενείς.

Μητρώο Κλινικών Μελετών

Ο όμιλος GSK τηρεί Μητρώο Κλινικών Μελετών, προσβάσιμο σε όλους, όπου παρουσιάζει δεδομένα από όλες τις κλινικές μελέτες τις οποίες έχει χρηματοδοτήσει η GSK, συμπεριλαμβανομένων μελετών που έχουν διακοπεί, παρέχοντας λεπτομέρειες όπως:

  • συνόψεις των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών που έχουν ολοκληρωθεί
  • αποτελέσματα ερευνών παρατήρησης που αξιολογούν τα φάρμακά μας
  • λεπτομέρειες μελετών φαρμάκων που έχουν διακοπεί
  • συνόψεις πρωτοκόλλων μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη
  • τα ονόματα των κύριων ερευνητών που συμμετέχουν στις κλινικές μας έρευνες