Πώς Ανακαλύπτουμε Νέα Φαρμακευτικά Προϊόντα

Η έρευνά μας επικεντρώνεται στις επιστήμες που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα και την ανθρώπινη γενετική, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τις προηγμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής γονιδιωματικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, και καθοδηγείται από το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της Science x Technology x Culture. 

Η δημιουργία ενός νέου φαρμάκου είναι μία μακροχρόνια και απαιτητική διαδικασία. Μπορεί να περάσουν έως και 15 χρόνια ώστε μία υποσχόμενη ιδέα στο ερευνητικό εργαστήριο να φτάσει να λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.

Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη ροή σημαντικών νέων θεραπειών, χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως μικρά μόρια, αντισώματα, συμπλέγματα αντισωμάτων-φαρμάκων και κύτταρα, είτε μόνα είτε σε συνδυασμό.

Ξεκινάμε την αναζήτηση για ένα νέο φαρμακευτικό προϊόν εξετάζοντας ποιες διεργασίες στον ανθρώπινο οργανισμό οδηγούν σε μία νόσο ή προκαλούν συμπτώματα. Αυτό το σημείο εκκίνησης βασίζεται σε δικές μας έρευνες αλλά και σε μία ευρύτερη γνώση εντός της επιστημονικής κοινότητας.

Έρευνα – εντοπίζοντας μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση μιας ασθένειας ή πάθησης

H ολοένα και καλύτερη κατανόηση της βιολογίας, μας βοηθά να εντοπίσουμε «στόχους». Ένας στόχος είναι μία δομή – π.χ. ένα ένζυμο – στον ανθρώπινο οργανισμό που συμβάλλει στην εμφάνιση μιας ασθένειας ή των συμπτωμάτων της. Αρχικά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο στόχος που επιλέγουμε είναι έγκυρος και ότι επηρεάζει τη διεργασία της ασθένειας με τον τρόπο που υποδεικνύεται επιστημονικώς.

Η πρόσφατη έκρηξη βιολογικών δεδομένων και οι εξελίξεις στην τεχνολογία αποτελούν τεράστια ευκαιρία για τη φαρμακοβιομηχανία στην αποκάλυψη νέων προσεγγίσεων για ασθένειες οι οποίες ήταν πέραν των επιστημωνικών δυνατοτήτων μας. Οι πρωτοφανείς ποσότητες γονοτυπικών και φαινοτυπικών δεδομένων καθώς και οι τεχνολογίες ωρίμανσης, όπως η λειτουργική γονιδιωματική και η μηχανική μάθηση, θα μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε τις ασθένειες στόχους με τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας.  

Μόλις εντοπιστεί και επικαιροποιηθεί ένας στόχος, το επόμενο βήμα είναι να βρούμε μόρια τα οποία δύνανται αναστείλουν ή ενισχύσουν τη δραστηριότητα του στόχου. Οι τρέχουσες τεχνικές επιτρέπουν να ελεγχθούν πολλές εκατοντάδες ενώσεις για αυτό το είδος δραστηριότητας, πολύ γρήγορα. Οι ενώσεις που παρουσιάζουν το είδος της επίδρασης που επιθυμούμε αποκαλούνται «επιτυχείς ενώσεις».

Ανακάλυψη – αναπτύσσοντας και ερευνώντας ενώσεις που έχουν την ικανότητα να τροποποιούν τη διεργασία της νόσου

Μόλις εντοπίσουμε τις επιτυχείς ενώσεις, περιορίζουμε τον αριθμό των πιθανών ενώσεων με περαιτέρω δοκιμές, για να καταλήξουμε στις κύριες ενώσεις, για τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσουν πρόδρομες ουσίες του φαρμάκου που αναζητούμε. Στη συνέχεια, βελτιστοποιούμε τις κύριες ενώσεις χρησιμοποιώντας χημικούς τρόπους προκείμενου να ενισχυθούν  οι διάφορες ιδιότητες. Ιδανικά, ψάχνουμε για ενώσεις οι οποίες:

  • στοχεύουν επιλεκτικά διεργασίες της νόσου
  • μπορούν να απορροφηθούν με ασφάλεια από τον ανθρώπινο οργανισμό
  • φτάνουν στο κατάλληλο σημείο του ανθρώπινου οργανισμού για να βρουν το στόχο
  • παραμένουν στο σύστημα για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να έχουν επίδραση
  • μπορούν να παρασκευαστούν με τη μορφή ενός σταθερού, εύχρηστου σκευάσματος
  • είναι καλά ανεκτές από τον ανθρώπινο οργανισμό και έχουν λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες

Προκλινικές μελέτες – κατανοώντας πώς μία ένωση λειτουργεί σε ένα σύστημα και ποιές είναι οι επιδράσεις της

Σε αυτό το στάδιο, οι ερευνητές πραγματοποιούν μια πιο λεπτομερή διερεύνηση των κύριων ενώσεων. Δοκιμάζοντας τις ενώσεις σε ζωντανά κύτταρα, βακτήρια ή καλλιέργειες ιστού στο εργαστήριο, οι επιστήμονες μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι ενώσεις.

Εάν η εργασία στεφθεί με επιτυχία, η ομάδα ανάπτυξης θα έχει εντοπίσει μία ένωση που μπορεί να ληφθεί υπόψη για δοκιμή στον άνθρωπο.