Πώς Ανακαλύπτουμε Νέα Εμβόλια

Επενδύουμε στην επιστημονική και τεχνική αριστεία για να αναπτύξουμε και να διαθέσουμε στην αγορά νέα καινοτόμα εμβόλια που καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών και των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης.

Πρόσφατα κυκλοφορήσαμε το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα και το πρώτο εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας Β. Στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την προστασία του ανθρώπου με την επέκταση των ενδείξεων των εμβολίων και την πρόσβαση σε αυτά σε νέες γεωγραφικές περιοχές, η προσοχή μας εστιάζεται σε δυο άξονες - στην παροχή μίας ισχυρής γραμμής εμβολίων και στη βέλτιστη διαχείριση του κύκλου ζωής των υφιστάμενων εμβολίων.

Έχουμε αναπτύξει εμβόλια για 21 από τις 31 ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, συμβάλλοντας στην προστασία των ανθρώπων σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Επιπρόσθετα, εξελίσσουμε τις ανοσοενισχυτικές ουσίες που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την ανοσολογική ανταπόκριση των εμβολίων μας, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους τείνουν να αντιδρούν ανεπαρκώς στον εμβολιασμό, όπως είναι για παράδειγμα οι ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και ο γηραιός πληθυσμός.

Η συνεχιζόμενη τεχνολογική πρόοδος, σε συνδυασμό με την καλύτερη κατανόηση της επιστήμης και του ανθρώπινου οργανισμού, σημαίνει ότι μπορούμε να εξερευνήσουμε και - στο μέλλον – να αναπτύξουμε καινοτόμες πρακτικές για μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις παγκοσμίως στον τομέα της υγείας.

Η Έρευνα & Ανάπτυξη για τα εμβόλια επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και την ανάπτυξη προφυλακτικών και θεραπευτικών εμβολίων για την προστασία του ανθρώπου από τις λοιμώδεις νόσους. Κάθε ασθένεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και η ανάπτυξη ενός εμβολίου για την προστασία από μία συγκεκριμένη ασθένεια απαιτεί μία μοναδική προσέγγιση.

Οι περισσότερες ασθένειες προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς, συνήθως ιούς, βακτήρια ή παράσιτα, που επιτίθενται στο φυσικό ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Τα εμβόλια χρησιμοποιούν αυτούς τους παθογόνους μικροοργανισμούς ή μικρά, αδρανή μέρη αυτών για να διεγείρουν τη φυσική μας ανοσία και να μας προστατεύσουν από τη λοίμωξη.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες της εταιρείας μας αφορά στην ανάπτυξη εμβολίων που περιέχουν το κατάλληλο παθογόνο μικροοργανισμό ή μέρος αυτού, ώστε να ενεργοποιήσουν τη φυσική μας ανοσία για να μας προσφέρουν προστασία.

Κάθε ασθένεια λοιμώδης ή μη, παρουσιάζει τις δικές τις προκλήσεις. Μόλις αναγνωριστεί ένας παθογόνος μικροοργανισμός που σχετίζεται με μία ασθένεια, πρέπει να εντοπιστεί το ειδικό μέρος του παθογόνου μικροοργανισμού που προκαλεί την κατάλληλη προστατευτική ανοσολογική ανταπόκριση. Συνήθως διεξάγουμε αυτή την έρευνα μαζί με ακαδημαϊκά ιδρύματα, επειδή έχουν βαθιά γνώση της βιολογίας και της παθολογίας της νόσου.

Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής

Η τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιούμε για την ανάπτυξη νέων εμβολίων,  μας επιτρέπει να δοκιμάζουμε υποψήφια μόρια πιο γρήγορα, να απλοποιούμε τη διαδικασία παραγωγής, να μειώνουμε το κόστος και να αντιμετωπίζουμε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες. Οι ανοσοενισχυτικές ουσίες, το SAM (Self Amplifier Messenger RNA), τα βιοσυμπλέγματα και τα GMMA (Generalised Modules for Membrane Antigens) αποτελούν μερικά παραδείγματα της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η καλύτερη κατανόηση της βιολογίας τροφοδοτεί την ανάπτυξη νέων, στοχευμένων εμβολίων. Παράλληλα, η πρόοδος στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και της ανάλυσης δεδομένων δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την κατανόηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων στις ασθένειες. Έτσι, με ενέργειες όπως η μέθοδος reverse vaccinology, με καινοτόμα σχέδια δοκιμών και άλλες τεχνικές, συμβάλλουμε στην ταχύτερη ανακάλυψη και ανάπτυξη των εμβολίων. Πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση των ανωτέρω θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας

Συνδημιουργώντας τα εμβόλια του μέλλοντος

Η επένδυσή μας σε πρωτοποριακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη εμβολίων αποτελεί ένα πραγματικό σημείο διαφοροποίησης το οποίο θα αποφέρει περαιτέρω οφέλη στο μέλλον. Έχουμε περισσότερους από 2.500 επιστήμονες εμβολίων που εργάζονται σε τρία παγκόσμια κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης, στο Βέλγιο, την Ιταλία και τις ΗΠΑ. Η διεθνής κατανομή των επιστημονικών ομάδων μας φέρνει σε επαφή με ποικίλες δεξιότητες και διαφορετικούς πολιτισμούς, βοηθά να προσελκύουμε καταρτισμένους επιστήμονες και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για εξωτερικές συνεργασίες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε πάνω από 150 εξωτερικές επιστημονικές συνεργασίες στον τομέα των Εμβολίων - συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών εταιρειών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και λοιπών - με μοναδικό σκοπό την πρόληψη των ασθενειών.

Παγκόσμια υγεία

Η νέα παγκόσμια στρατηγική μας στοχεύει στη βελτίωση της υγείας παγκοσμίως μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης για μολυσματικές ασθένειες που πλήττουν τα παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες, εστιάζοντας στον ιό HIV, την ελονοσία και τη φυματίωση.

Ερευνούμε τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική καινοτομία η οποία ανακαλύφθηκε μέσω παγκόσμιας έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της υγείας δύναται να υλοποιηθεί εμπορικά. Για παράδειγμα, η ανοσοενισχυτική ουσία, που χρησιμοποιήθηκε στο εμβόλιο μας για την ελονοσία ηταν κωμβικής σημασίας για την επιτυχία του εμβολίου για τον έρπητα ζωστήρα και επιπρόσθετα χρησιμοποιείται για το υποψήφιο εμβόλιο για τη φηματίωση, καθώς και σε πολλά άλλα εμβόλια που βρίσκονται σε ανάπτυξη.