Ανώνυμα Δεδομένα Ασθενών

Τα άτομα που λαμβάνουν μέρος εθελοντικά σε κλινικές μελέτες ανά τον κόσμο αναμένουν ότι τα αποτελέσματα από αυτές τις μελέτες θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθούν άλλοι συνάνθρωποί τους.

Ένα online σύστημα επιτρέπει σε ερευνητές να αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα από ασθενείς τα οποία παραμένουν ανώνυμα και στα οποία βασίζονται τα αποτελέσματα κλινικών μελετών που διεξάγονται από διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της GSK. Αυτό γίνεται με την ελπίδα ότι η μελέτη τούτων των δεδομένων από τους ερευνητές θα βοηθήσει στον εμπλουτισμό της επιστημονικής γνώσης και στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών παγκοσμίως.

Το εν λόγω σύστημα επιτρέπει σε ερευνητές να εξετάζουν καλύτερα τα λεπτομερή στοιχεία μιας μελέτης, να πραγματοποιούν τις δικές τους αναλύσεις και να μαθαίνουν περισσότερα για τα φάρμακα και την καλύτερη δυνατή χρήση τους. Σύμφωνα με την ορθή επιστημονική πρακτική, οι ερευνητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ένα ερευνητικό σχέδιο και να εφαρμόζουν πάντα την αρχή της διαφάνειας κατά τη δημοσίευση του έργου τους.