Η Έρευνά μας

Δεσμευόμαστε ότι θα αναφέρουμε πάντα τα αποτελέσματα των κλινικών ερευνών που αξιολογούν τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα εμβόλια της εταιρείας μας, ανεξάρτητα από το εάν τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται θετικά ή αρνητικά. Επίσης, είμαστε πιο ανοικτοί με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την πνευματική μας ιδιοκτησία όσον αφορά στην έρευνα παραμελημένων τροπικών ασθενειών.