Η Έρευνά μας

Έρευνα για την επόμενη γενιά καινοτόμων φαρμάκων και εμβολίων

Ο Δρ Hal Barron, Επικεφαλής Επιστημονικός Υπεύθυνος και Πρόεδρος του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας από τον Ιανουάριο του 2018 (Chief Scientific Officer and President, R&D), έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της επιστημονικής καινοτομίας της GSK από τότε που έγινε μέλος της εταιρείας.

Η έρευνα για τα φαρμακευτικά προϊόντα επικεντρώνεται στην επιστήμη που σχετίζεται με το ανοσοποιητικό σύστημα, τη χρήση ανθρώπινης γενετικής και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών όπως η λειτουργική γονιδιωματική, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση.

Η εν λόγω προσέγγιση θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε το ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσουμε και διαθέτουμε στην αγορά καινοτόμα προϊόντα, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξυ μορίων που επιδεικνύουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας σε σχέση με άλλα λιγότερο ελπιδοφόρα προγράμματα. Επιπρόσθετα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να εστιάσουμε σε εξειδικευμένες θεραπευτικές κατηγορίες, όπως η ογκολογία.

Στα Εμβόλια, οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην έρευνα και ανάπτυξη προληπτικών και θεραπευτικών εμβολίων που συμβάλλουν στην προστασία των ανθρώπων από μολυσματικές ασθένειες. Κάθε ασθένεια φέρει τα δικά της χαρακτηριστικά και η ανάπτυξη ενός εμβολίου για την προστασία από οποιαδήποτε νόσο απαιτεί μια μοναδική προσέγγιση.

Επενδύουμε στην επιστημονική και τεχνολογική βελτιστοποίηση για να αναπτύξουμε και να διαθέσουμε στην αγορά μία νέα γραμμή προϊόντων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών, των καταναλωτών και των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης. Πρόσφατα κυκλοφορήσαμε το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα και το πρώτο εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας Β παγκοσμίως. Στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την προστασία του ανθρώπου με την επέκταση των ενδείξεων των εμβολίων και την πρόσβαση σε αυτά σε νέες γεωγραφικές περιοχές, η προσοχή μας εστιάζεται σε δυο άξονες - στην παροχή μίας ισχυρής γραμμής εμβολίων και στη βέλτιστη διαχείριση του κύκλου ζωής των υφιστάμενων εμβολίων.

Έχουμε αναπτύξει εμβόλια για 21 από τις 31 ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, συμβάλλοντας στην προστασία των ανθρώπων σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Επιπρόσθετα, εξελίσσουμε τις ανοσοενισχυτικές ουσίες που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την ανοσολογική ανταπόκριση των εμβολίων μας, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους τείνουν να αντιδρούν ανεπαρκώς στον εμβολιασμό, όπως είναι για παράδειγμα οι ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και ο γηραιός πληθυσμός.

Προηγμένες τεχνολογίες

Θεμελιώδες στοιχείο για την έρευνα που πραγματοποιούμε αποτελούν οι επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα προηγμένων τεχνολογιών. Αναπτύσσουμε γνώσεις και ικανότητες στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε και κατανοούμε τα γενετικά και γονιδιωματικά δεδομένα. Επιπρόσθετα, επενδύουμε στον τομέα της λειτουργικής γονιδιωματικής, εφαρμόζοντας τεχνικές τροποποίησης γονιδίων όπως η τεχνολογία CRISPR, για να βοηθήσουμε στην ανακάλυψη και επικύρωση των πιθανών στόχων. H επένδυση στους συγκεκριμένους τομείς ενισχύει και λειτουργεί συμπληρωματικά της υπεροχής που έχουμε σε άλλες προηγμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της ηγετικής μας θέσης στην κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία, την οποία συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε.

Η καλύτερη κατανόηση της βιολογίας τροφοδοτεί την ανάπτυξη νέων, στοχευμένων εμβολίων. Παράλληλα, η πρόοδος στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και της ανάλυσης δεδομένων δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την κατανόηση των ασθενειών. Επενδύουμε σε αυτές τις ενέργειες χρησιμοποιώντας μεθόδους reverse vaccinology, καινοτόμους σχεδιασμούς μελετών και άλλες τεχνικές, προκείμενου να συμβάλλουμε στην ταχύτερη ανακάλυψη και ανάπτυξη των εμβολίων. Πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση των ανωτέρω θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας.

Ο καθοριστικός ρόλος των εταιρικών σχέσεων στο Innovation

Τον Ιούνιο του 2019, ανακοινώσαμε μια πενταετή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου εργαστηρίου τεχνολογιών CRISPR, το Εργαστήριο Γονιδιωματικής Έρευνας (Laboratory for Genomics Research, LGR). Με επίκεντρο την ανοσολογία, την ογκολογία και τη νευροεπιστήμη, το νέο εργαστήριο θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι μεταλλάξεις γονιδίων προκαλούν ασθένειες και θα αναπτύξει νέες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας την τεχνική τροποποίησης γονιδίων CRISPR, το πιο ισχυρό εργαλείο στη λειτουργική γονιδιωματική, για να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Η ομάδα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης της GSK θα συμμετάσχει στη δημιουργία των απαραίτητων υπολογιστικών στοιχείων για την ανάλυση των δεδομένων. Το LGR στοχεύει στην αυτοματοποίηση των υφιστάμενων προσεγγίσεων CRISPR, έτσι ώστε η έρευνα να μπορεί να γίνει κλιμακωτά. Τελικός στόχος είναι να εμβαθύνουμε στη γενετική και να ανακαλύψουμε νέους στόχους, καθώς και να αναπτύξουμε τεχνολογίες επόμενης γενιάς που θα αποτελέσουν συνήθη πρακτική για τη φαρμακευτική βιομηχανία στο μέλλον.

Το 2018, συνάψαμε αποκλειστική συνεργασία με την 23andMe, την εταιρεία ηγέτη στον τομέα γενετικής και έρευνας παγκοσμίως. Η συνεργασία αυτή συνδυάζει τις γνώσεις μας σε επιστημονικό και ιατρικό επίπεδο με τους γενετικούς πόρους και τις μοναδικές επιστημονικές δεξιότητες της 23andMe, αυξάνοντας την πιθανότητα επιτυχίας στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Άλλες στρατηγικές συνεργασίες περιλαμβάνουν: το Ινστιτούτο Altius το οποίο πρωτοπορεί στις νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις για την αποκωδικοποίηση του γονιδιακού ελέγχου, τη UK Biobank η οποία παράγει ανώνυμα δεδομένα γενετικής ακολουθίας από 500.000 εθελοντές, και την κοινοπραξία Open Targets η οποία υποστηρίζει μια μηχανή αναζήτησης ελεύθερης πρόσβασης που αναζητά, αξιολογεί και ενσωματώνει δεδομένα βιολογικών και γενετικών ασθενειών.

Η ανάπτυξη εταιρικών συμπράξεων είναι το κλειδί για την  καινοτομία και στον τομέα των Εμβολίων με, περίπου, 150 εξωτερικές επιστημονικές συνεργασίες και τα περισσότερα από τα υποψήφια εμβόλια να αναπτύσσονται σε συνεργασία. Για παράδειγμα, οι εταιρικές σχέσεις και οι τεχνολογίες μας υποστηρίζουν τις ενέργειές μας για τη φυματίωση και την συγκέλλωση, το οποίο αποτελεί μέρος της αέναης δέσμευσής μας για την ανάπτυξη εμβολίων κατά των ασθενειών του αναπτυσσόμενου κόσμου. Τέτοιες συνεργασίες δίνουν τη δυνατότητα στους επιστήμονες των Εμβολίων να μαθαίνουν από κορυφαίους ειδικούς και να παραμένουν κοντά σε αναδυόμενες τεχνολογίες και νέες επιστήμες.