Τομείς Ενδιαφέροντος της Εταιρείας μας

Ο πρωταρχικός μας στόχος, όσον αφορά στην Έρευνα & Ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η ανάπτυξη καινοτόμων, νέων θεραπειών, οι οποίες προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις έναντι των υφιστάμενων επιλογών. Για το λόγο αυτό, εστιάζουμε τις προσπάθειές μας σε τομείς όπου η επιστήμη παρουσιάζει νέες δυνατότητες που οδηγούν πιθανότατα σε σημαντικές ιατρικές προόδους ή σε τομείς στους οποίους η καινοτομία θα βελτιώσει τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Εμβόλια

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Ένα σημαντικό μέρος της προσέγγισής μας σε ό,τι αφορά την Έρευνα & Ανάπτυξη εμβολίων παγκοσμίως αφορά στην απόκτηση ολοένα και μεγαλύτερης  πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες και λύσεις που σχετίζονται με τα εμβόλια.

Στόχος μας είναι να εντοπίζουμε και να αναπτύσσουμε εμβόλια που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανοσολογικής ανταπόκρισης του ανθρώπινου οργανισμού έναντι ενός λοιμώδους μικροοργανισμού ή – με το νεότερο στάδιο έρευνάς μας – των νοσούντων κυττάρων. Λόγω των σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα της εμβολίων, συνεργαζόμαστε συχνά με τρίτους σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανάπτυξη των εμβολίων του μέλλοντος.

Φαρμακευτικά προϊόντα

Η μεγάλη χρονική διάρκεια και το υψηλό κόστος που απαιτείται για την ανακάλυψη και την ανάπτυξη ενός φαρμάκου καθιστούν ουσιαστικής σημασίας την άκρως επιλεκτική επένδυση των πόρων μας. Οι τρέχοντες τομείς ενδιαφέροντος της εταιρείας παγκοσμίως είναι οι εξής:

  • Έρευνα & Ανάπτυξη στον τομέα της Βιοηλεκτρονικής
  • Βιοφαρμακευτικές τεχνολογίες και διαδικασίες
  • Ανοσο-φλεγμονή
  • Λοιμώδεις νόσοι, συμπεριλαμβανομένων βακτηριακών, ιογενών και παρασιτικών λοιμώξεων
  • Μεταβολισμός και καρδιαγγειακό σύστημα
  • Παραμελημένες τροπικές ασθένειες
  • Νευροεπιστήμες
  • Ογκολογία
  • Οφθαλμολογία
  • Αναπνευστικό σύστημα

Consumer Healthcare

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Στην GSK CH εστιάζουμε στην δημιουργία νέων προϊόντων που βασίζονται στην επιστήμη και διαφέρουν από τον ανταγωνισμό τα οποία διαχωρίζονται σε πέντε κατηγορίες Oral Health, Pain Relief, Respiratory, Nutrition and Gastrointestinal and Skin Health.

Δημιουργούμε προϊόντα με νέες συνθέσεις και τεχνολογίες τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και χαίρουν της εκτίμησης των ειδικών, ιδίως σε τομείς όπως τα ευαίσθητα δόντια, η διαχείριση του πόνου και η διακοπή του καπνίσματος.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνα που διεξάγεται από την GSK Consumer Healthcare στο δικτυακό τόπο για το Πρόγραμμα Καινοτομίας.