Ερευνητικές Συνεργασίες

Επιδιώκουμε ενεργά συνεργασίες με άλλους εξειδικευμένους οργανισμούς παγκοσμίως για να επιταχύνουμε την ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών προϊόντων και εμβολίων, να μοιραστούμε την επιστημονική γνώση και, τελικά, να βελτιώσουμε τη φροντίδα των ασθενών.

Οι κύριοι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν την έρευνα σε:

  • ανακάλυψη φαρμακευτικών προϊόντων
  • βιοτεχνολογία
  • παραμελημένες τροπικές ασθένειες
  • εντοπισμό ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών
  • σπάνιες νόσους

Χρηματοδοτούμε επίσης βασικές ιατρικές έρευνες που διεξάγονται εκτός της εταιρείας – σε ακαδημαϊκά, φιλανθρωπικά ιδρύματα και σε ιδρύματα άλλων συνεργατών, με σκοπό να αυξηθούν οι γνώσεις για τον ανθρώπινο οργανισμό και τις επιπτώσεις των νόσων.

Συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα

Έχουμε εδραιώσει περισσότερες από 360 ερευνητικές συνεργασίες με πανεπιστημιακά και ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως. Παρέχουμε επίσης υποστήριξη σε φοιτητές του επιστημονικού κλάδου μέσω υποτροφιών και άλλων βραβείων. Αυτό βοηθά την προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων και δυνατοτήτων και μας παρέχει πρόσβαση σε τεχνογνωσία Έρευνας & Ανάπτυξης εκτός της GSK. Επεκτείνει επίσης τη δεξαμενή υποψηφίων εκπαιδευμένων επιστημόνων, ενώ οι ακαδημαϊκοί μας εταίροι επωφελούνται από την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στην τεχνολογία και στην πείρα που κατέχει η εταιρεία μας στον τομέα της έρευνας.

Προσπαθούμε πάντα να συμβάλλουμε στη διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης. Για το σκοπό αυτό, διαθέτουμε τα ευρήματα από τα περισσότερα συνεργατικά έργα της εταιρείας σε επιστημονικά έντυπα. Το 2010, οι επιστήμονες της GSK αναφέρονταν ως συγγραφείς συνεργατικών ερευνών σε 1500 και πλέον δημοσιεύσεις παγκοσμίως.