Ερευνητικές Συνεργασίες

Συνεργασία με εταίρους για την παραγωγή της επόμενης γενιάς καινοτόμων φαρμάκων και εμβολίων

Στη GSK έχουμε λαμπρούς επιστήμονες, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι πολλές εξαιρετικές  ιδέες μπορούν να προέρχονται από εξωτερικούς επιστήμονες. Ως εκ τούτου, η συνεργασία μας με άλλες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανθρώπους του ακαδημαϊκού χώρου είναι βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τους εταίρους για να παραδώσουμε την επόμενη γενιά καινοτόμων φαρμάκων, εμβολίων και καταναλωτικών προϊόντων υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες