Έρευνα & Ανάπτυξη

Με όπλο την επιστημονική καινοτομία προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση των ασθενών στην επόμενη γενιά καινοτόμων φαρμάκων και εμβολίων.

Είμαστε μια πολυεθνική εταιρεία με ερευνητικό προσανατολισμό στη φροντίδα υγείας που έχει ως αποστολή να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα, να νιώθουν καλύτερα και να ζουν περισσότερο.

Με βασική μακροπρόθεσμη προτεραιότητα τους πυλώνες Καινοτομία (Innovation) – Αποδοτικότητα (Performance) – Εμπιστοσύνη (Trust), η παγκόσμια δραστηριότητά μας εστιάζεται στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή τριών κατηγοριών καινοτόμων προϊόντων στο χώρο της υγείας: φαρμακευτικά προϊόντα, εμβόλια και καταναλωτικά προϊόντα υγείας.

Η προσέγγισή μας στον τομέα της φαρμακευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) επικεντρώνεται στις επιστήμες που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, τη χρήση ανθρώπινης γενετικής και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, και καθοδηγείται από το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα Science x Technology x Culture. Η εν λόγω προσέγγιση θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε το ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσουμε και διαθέτουμε στην αγορά καινοτόμα προϊόντα, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη μορίων που επιδεικνύουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας σε σχέση με άλλα λιγότερο ελπιδοφόρα προγράμματα. Επιπρόσθετα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να εστιάσουμε σε εξειδικευμένες θεραπευτικές κατηγορίες, όπως η ογκολογία.

Στον τομέα των Εμβολίων, στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την προστασία του ανθρώπου με την επέκταση των ενδείξεων των εμβολίων και την πρόσβαση σε αυτά σε νέες γεωγραφικές περιοχές, η προσοχή μας εστιάζεται σε δυο άξονες - στην παροχή μίας ισχυρής γραμμής εμβολίων και στη βέλτιστη διαχείριση του κύκλου ζωής των υφιστάμενων εμβολίων. Η φιλοδοξία μας ως προς την καινοτομία είναι να αποκτήσουμε ηγετική θέση αλλάζοντας σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τομείς έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής εμβολίων. Θα επικεντρωθούμε στο να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των μορίων  της νέας γραμμής εμβολίων και την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, με σκοπό να αναδείξουμε δυνατότητες σε αναδυόμενους τομείς. Χρησιμοποιώντας την υψηλη επιστημονικη μας τεχνογνωσία, θα επιταχύνουμε την πρόσβαση των ασθενών στα πιο ελπιδοφόρα εμβόλια εξυπηρετώντας παράλληλα σημαντικές ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες. Θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο με την επιστήμη μας.

Η Έρευνα και Ανάπτυξη στα Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας αναπτύσσεται σε πέντε κατηγορίες: Oral Health, Pain Relief, Respiratory, Nutrition and Gastrointestinal and Skin Health. Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μία ισχυρή, ανταγωνιστική γραμμή προϊόντων  βασισμένη στις ανάγκες των καταναλωτών και στην επιστημονική καινοτομία. Την 1η Αυγούστου 2019, ανακοινώσαμε ότι προχωράμε σε συνεργασία με την Pfizer δημιουργώντας μία νέα Παγκόσμια Κοινοπραξία Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας την οποία σκοπεύουμε να διαχωρίσουμε σε τρία χρόνια από το κλείσιμο της συμφωνίας. Κατ’ ακολουθία, η εν λόγω συμφωνία αποτελεί προφανή προάγγελο για τη δημιουργία μίας νέας παγκόσμιας Εταιρείας Φαρμακευτικών Προϊόντων/Εμβολίων και μιας νέας παγκόσμιας εταιρείας ηγέτη στα Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας. Περισσότερες πληροφορίες 

Βασικά στοιχεία για την Έρευνα & Ανάπτυξη στη GSK

  • Περισσότεροι από 16.000 εργαζόμενοι απασχολούνται παγκοσμίως στους τρεις τομείς δραστηριότητας
  • £3,9δισ. επενδύθηκαν σε Έρευνα & Ανάπτυξη το 2018
  • Ο τομέας των Εμβολίων έχει περίπου 150 εξωτερικές επιστημονικές συνεργασίες

Περισσότερες πληροφορίες για το χαρτοφυλάκιο των φαρμακευτικών προϊόντων μας που βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης και τα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης