Έρευνα & Ανάπτυξη

Μάθετε περισσότερα για το χαρτοφυλάκιο των φαρμακευτικών προϊόντων μας που βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης καθώς και για κάποιους από τους ειδικούς τομείς ενδιαφέροντος για περαιτέρω Έρευνα & Ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.