Δεοντολογική Συμπεριφορά και Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η δεοντολογική συμπεριφορά αποτελεί προτεραιότητα για τη GSK και δέσμευσή μας είναι να λειτουργούμε πάντα με ακεραιότητα. Εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης, οι οποίες καλύπτουν κάθε ενέργειά μας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο επιβραβεύουμε τους ιατρικούς επισκέπτες της εταιρείας, του τρόπου με τον οποίο διαθέτουμε τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα εμβόλιά μας στην αγορά, αλλά και του τρόπου με τον οποίο συνεργαζόμαστε παγκοσμίως με θεσμοθετημένα και μη ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).

Τα προγράμματα συμμόρφωσης που εφαρμόζουμε ενσωματώνουν τα ίδια πρότυπα σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες του ομίλου στις διάφορες χώρες. Αυτά περιλαμβάνουν τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος περιγράφει πώς θα πρέπει να εφαρμόζουν όλοι οι εργαζόμενοι της Αξίες και τις Συμπεριφορές της εταιρείας, και τον Κώδικα Πρακτικής της GSK για τις Ενέργειες Προώθησης και τις Επαφές με τους Πελάτες, ο οποίος ισχύει για όλους τους εργαζόμενους και για τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας.

Όλοι οι εργαζόμενοι της GSK έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς καταγγελίας, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να πάρουν συμβουλές και για να αναφέρουν πιθανές παρατυπίες – ανώνυμα, αν είναι απαραίτητο.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Οι ασθενείς και οι καταναλωτές παγκοσμίως βασίζονται στην αδιάλλειπτη παροχή φαρμάκων και προϊόντων, τα οποία παρασκευάζονται με τις πιο υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

Ένα αποτελεσματικό και υπεύθυνα ελεγχόμενο σύστημα εφοδιασμού και διανομής είναι απαραίτητο για να μεταφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα στα κατάλληλα μέρη, την κατάλληλη στιγμή. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, μπορεί να επηρεαστεί η υγεία ανθρώπων ή ακόμη και να τεθούν σε κίνδυνο οι ζωές ασθενών. Για την προστασία των συμφερόντων των ασθενών και των καταναλωτών, στοχεύουμε στη συνεργασία με υπεύθυνους προμηθευτές, οι οποίοι πληρούν τα ίδια ποιοτικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα με τη GSK. Το μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας που ακολουθούμε διαθέτει απλοποιημένες διαδικασίες για βέλτιστη αποτελεσματικότητα. Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται κατά μήκος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και στη διαδικασία παραγωγής, ξεκινώντας από την προμήθεια πρώτων υλών ως την παραγωγή προϊόντων, την εφαρμογή ποιοτικών ελέγχων, τη συσκευασία και τέλος τη μεταφορά στους πελάτες μας.