Διαφάνεια

 

Η GSK υποστηρίζει πλήρως τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (ΕFPIA), ο οποίος αφορά στην δημοσιοποίηση σε ατομική βάση ανά αποδέκτη, των παροχών που χορηγούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η φαρμακοβιομηχανία συνεργάζεται τους ΕΥ και τους ΕΥΦ, αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη στον τρόπο συνεργασίας της βιομηχανίας και των ΕΥ.

Η σημασία της συνεργασίας της βιομηχανίας με τους ΕΥ

Η συνεργασία μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών, των ρυθμιστικών αρχών, των ΕΥ, των ΕΥΦ και των ασθενών είναι ουσιώδης για τη βιώσιμη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές οι σχέσεις έχουν βοηθήσει στην παροχή πολυάριθμων καινοτόμων φαρμάκων και έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πολλές ασθένειες επηρεάζουν τη ζωή μας. Οι ΕΥ ήταν ανέκαθεν και θα παραμείνουν για πάντα, πολύτιμοι συνεργάτες της GSK. Ως ειδικοί στον τομέα τους, μας παρέχουν επιστημονική και ιατρική γνώση και εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με την περίθαλψη των ασθενών. Αυτή η συνεργασία είναι θεμελιώδης για την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, συμβάλλοντας στην ικανοποίηση διαφόρων αναγκών των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

Υποστηρίζοντας την μεγαλύτερη διαφάνεια στην Ευρώπη

Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να δημοσιοποιούμε πληροφορίες, σε ατομική ή συγκεντρωτική βάση, σχετικά με τις παροχές που πραγματοποιήθηκαν σε ΕΥ και ΕΥΦ σε αρκετές χώρες. Αυτό περιλαμβάνει 30 Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τη Ρωσία και Ουκρανία. Σε διεθνές επίπεδο, περιλαμβάνει την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, με τον Καναδά να δημοσιοποιεί τις παροχές, για πρώτη φορά,  φέτος. Η πρωτοβουλία δημοσιοποίησης της EFPIA βασίζεται σε αυτές τις εθνικές πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της εξέλιξης προς μεγαλύτερη διαφάνεια.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, από το 2016 οι εταιρείες-μέλη της EFPIA έχουν δεσμευτεί να δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούν, σε σχέση με συνταγογραφούμενα φάρμακα, προς τους ΕΥ και ΕΥΦ, σε ατομική βάση (κατ’ εξαίρεση σε συγκεντρωτική βάση). Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη χορηγία για ταξιδιωτικά έξοδα και έξοδα εγγραφής για την παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων, αμοιβές προς ΕΥ, υπό την ιδιότητα του συμβούλου, για ομιλίες ή για την προεδρία συνεδριάσεων και χορηγίες στους ΕΥΦ. Οι παροχές που πραγματοποιούνται στους ΕΥ και ΕΥΦ για δραστηριότητες που σχετίζονται με την έρευνα και ανάπτυξη θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά.

Οι πρώτες δημοσιοποιήσεις - των παροχών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2015 - πραγματοποιήθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 2016. Οι πληροφορίες δημοσιεύθηκαν σε δημόσια πλατφόρμα. Είτε στην ιστοσελίδα της ίδιας της εταιρείας είτε, όπως συνέβη σε ορισμένες χώρες, σε μια κεντρική πλατφόρμα που συγκέντρωνε δεδομένα από διαφορετικές εταιρείες. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων του 2016, των οποίων όλες οι δημοσιοποιήσεις έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2017.

Η προσέγγισή μας ως προς τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA

Στο πλαίσιο του σκοπού μας να είμαστε μία από τις πιο καινοτόμες, αποδοτικές και αξιόπιστες εταιρείες στον κόσμο, επιδιώκουμε να ανταποκρινόμαστε στις εξελισσόμενες προσδοκίες της κοινωνίας, να προωθούμε τη μεγαλύτερη διαφάνεια, σε μια ήδη καλά ρυθμισμένη βιομηχανία, και να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τους ΕΥ και ΕΥΦ για μελλοντική συνεργασία.
Αναγνωρίζουμε επίσης την ανάγκη για περαιτέρω αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης του κοινού στην επιχείρησή μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχίζουμε να αναθεωρούμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, το οποίο στην Ευρώπη περιλαμβάνει μεγαλύτερη σαφήνεια γύρω από τη φύση των σχέσεών μας με τους ΕΥ και ΕΥΦ.

Υπερβαίνοντας τη διαφάνεια

Έχουμε δεσμευτεί να υπερβούμε τις υποχρεώσεις που τίθενται από τον Κώδικα Δημοσιμοποίησης της EFPIA, συνεχίζοντας με πρόσθετες και καινοτόμες για τον κλάδο αλλαγές, στο επιχειρηματικό μας μοντέλο, συμπεριλαμβανομένων:

  • ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης και ανταμοιβής των ιατρικών μας επισκεπτών, βάσει της επιστημονικής γνώσης και της ποιότητας υποστήριξης που παρέχουν στους ΕΥ,
  • την κατάργηση της καταβολής αμοιβής στους ΕΥ για να πραγματοποιήσουν ομιλίες σχετικά με τα συνταγογραφούμενα φάρμακά μας και τις ασθένειες που αυτά αφορούν, σε κοινό που συνταγογραφεί ή επηρεάζει τη συνταγογράφηση,
  • την κατάργηση παροχών οικονομικής υποστήριξης σε ΕΥ για να παρακολουθήσουν ιατρικά συνέδρια.

Στον αντίποδα, διασφαλίζουμε ότι το εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουμε στην GSK θα διαθέτει ακόμα περισσότερο χρόνο για να αλληλεπιδράσει με τους ΕΥ και να τους παρέχει απαντήσεις. Αναπτύσσουμε επίσης, νέες ψηφιακές εφαρμογές και εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο για να βελτιώσουμε την παροχή ιατρικών πληροφοριών προς τους ΕΥ.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να καταβάλλουμε αμοιβές στους ΕΥ για μη προωθητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της κλινικής έρευνας, της παροχής συμβουλών σχετικά με την κλινική σημασία και την κατάλληλη επικοινωνία των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας, καθώς και την ανάδειξη νέων ερευνητικών πεδίων.

Αυτός ο τρόπος της αλληλεπίδρασης είναι ουσιαστικό μέρος του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζουμε ότι τα φάρμακα που αναπτύσσουμε ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών.

Τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς;

Πιστεύουμε ότι η συνεχιζόμενη δέσμευσή μας για μεγαλύτερη διαφάνεια και η νέα προσέγγισή μας αναφορικά με τη συνεργασία μας με τους ΕΥ, θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι η βιομηχανία ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον των ασθενών και σε μία βελτιωμένη κατανόηση της σημασίας της συνεργασίας μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών και του ιατρικού επαγγέλματος.

Έχουμε δημοσιεύσει εκθέσεις δημοσιοποίησης σε εναρμόνιση με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, ο οποίος αφορά στην δημοσιοποίηση σε ατομική βάση ανά αποδέκτη, των παροχών που χορηγούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Δημοσιοποίηση στην Ελλάδα

Για την Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014,  η GlaxoSmithKline A.E.B.E. ως φαρμακευτική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην εν λόγω χώρα, υποχρεούται να δημοσιοποιεί, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη, κάθε παροχή που χορηγεί προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Η δημοσιοποίηση των παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) ζητείται παράλληλα τόσο από το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Κώδικας Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ) όσο και από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (Κώδικας Δημοσιοποίησης ΕFPIA), μέλος των οποίων είναι η GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Στην παρούσα ιστοσελίδα δημοσιοποιούνται ονομαστικά οι παροχές της GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε προς ΕΥΦ καθώς και ιδιώτες ΕΥ που συνδέονται με προωθητικές δραστηριότητες, για το διάστημα από 1/1/2016 – 31/12/2016.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η δημοσιοποίηση των παροχών, προς ΕΥ  για το αντίστοιχο διάστημα, γίνεται κατά τρόπο συγκεντρωτικό.

Σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις 30.6.2016, καθώς και την έκδοση μεταγενέστερης Γνωμοδότησης, από την εν λόγω Αρχή, με αρ. 2/2017, στις 13.4.2017.

Εν όψει των ανωτέρω και εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκομένων φορέων της Διοίκησης, επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Παρακαλώ δείτε τις μεθοδολογικές σημειώσεις για περαιτέρω επεξηγήσεις αναφορικά με τα δεδομένα που δημοσιοποιούμε.