Διαφάνεια

 

Γνωστοποίηση από την GlaxoSmithKlineA.E.B.E παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014,  η GlaxoSmithKline A.E.B.E. ως φαρμακευτική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, υποχρεούται να δημοσιοποιεί, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη, κάθε παροχή που χορηγεί προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Η δημοσιοποίηση των παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) ζητείται παράλληλα τόσο από το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Κώδικας Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ) όσο και από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (Κώδικας Δημοσιοποίησης ΕFPIA), μέλος των οποίων είναι η GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Στην παρούσα ιστοσελίδα δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι παροχές της GlaxoSmithKline A.E.B.E προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και ατομικά οι αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/2015 - 31/12/2015.

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του περιεχομένου της οποίας λάβαμε γνώση μόλις σήμερα 30.6.2016, ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος.

Εν όψει των ανωτέρω και εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκομένων φορέων της Διοίκησης, επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Παρακαλώ διαβάστε περισσότερα εδώ